نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رزمندگی (۲ تصویر)

✍ از ما کهنه سربازان ، برای #نسلهای_آینده❗ : ▪و اگر دوباره جنگی آمد، و تو را دعوت به نبرد کردند، میدانی چه بگویی؟ آری از قول ما کهنه سربازها بگو؛ به خدا ما دنبال ...

✍ از ما کهنه سربازان ، برای #نسلهای_آینده❗ : ▪و اگر دوباره جنگی آمد، و تو را دعوت به نبرد کردند، میدانی چه بگویی؟ آری از قول ما کهنه سربازها بگو؛ به خدا ما دنبال #جنگ نرفته بودیم. او آمد بی‌هیچ استدالی و منطقی، ماابتدا می‌جنگیدیم که کشته نشویم، اما ...

۲ بهمن 1397
33K
من کجا و با #شهیدان زندگی؟ من کجا و قصه‌ی #رزمندگی؟ من کجا و دیدنِ وجهِ #خدا؟ من کجا و جمع اعلام #الهُدی؟ با همه بیچارگی تنها شدم! من سفیر بهترین یاران شدم!...

من کجا و با #شهیدان زندگی؟ من کجا و قصه‌ی #رزمندگی؟ من کجا و دیدنِ وجهِ #خدا؟ من کجا و جمع اعلام #الهُدی؟ با همه بیچارگی تنها شدم! من سفیر بهترین یاران شدم!...

۶ اردیبهشت 1396
4K