نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رئیس_الوزرای_امنیتی_ترین_دولت (۲ تصویر)

بسم الله الملک القدوس #اندکی_تأمل چندی پیش در همین فضای مجازی ( http://wisgoon.com/pin/10075485/ ) و پس از سخنان #رئیس_الوزرای_امنیتی_ترین_دولت بعد از انقلاب در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، مبنی بر نقد امام جامعه (بخوانید حمله!!!) خطاب به ...

بسم الله الملک القدوس #اندکی_تأمل چندی پیش در همین فضای مجازی ( http://wisgoon.com/pin/1007... ) و پس از سخنان #رئیس_الوزرای_امنیتی_ترین_دولت بعد از انقلاب در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، مبنی بر نقد امام جامعه (بخوانید حمله!!!) خطاب به پیروان امام سید علی خامنه ای ( افسران جنگ نرم ) #تحریر_کردم؛ آماده دفاع در ...

۲۴ اسفند 1394
2K
بسم الله الملک القدوس . . بعد از #گرای چند روز پیش #رئیس_الوزرای_امنیتی_ترین_دولت بعد از انقلاب در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، مبنی بر نقد امام جامعه (بخوانید حمله!!!) اذناب دولت یازدهم با حمله به نهاد رهبری ...

بسم الله الملک القدوس . . بعد از #گرای چند روز پیش #رئیس_الوزرای_امنیتی_ترین_دولت بعد از انقلاب در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، مبنی بر نقد امام جامعه (بخوانید حمله!!!) اذناب دولت یازدهم با حمله به نهاد رهبری ضمیر ولایت ستیز خود را به نمایش گذاشتند . . صادق زیبا کلام که در ...

۲۱ آبان 1394
1K