نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوست_نداری (۳ تصویر)

تو مرا #دوست_نداری به خودم مربوط است دیگر این شهر چرا پشت سرم میخندد!؟

تو مرا #دوست_نداری به خودم مربوط است دیگر این شهر چرا پشت سرم میخندد!؟

۲۱ اردیبهشت 1397
28
عقد کرده ای روی نیمڪت پارڪ بافاصله ازش میشینی اولین باره باهم بیرون اومدید بستنـےفالوده خریده ولی تو روت نمیشه بگـےڪه #دوست_نداری چندسانت نزدیڪت میاد وتوبهمون مقدارازش هـےفاصله میگیری زیرچشمـےنگات میڪنه _ بخدا تو زنمـےعاااا ...

عقد کرده ای روی نیمڪت پارڪ بافاصله ازش میشینی اولین باره باهم بیرون اومدید بستنـےفالوده خریده ولی تو روت نمیشه بگـےڪه #دوست_نداری چندسانت نزدیڪت میاد وتوبهمون مقدارازش هـےفاصله میگیری زیرچشمـےنگات میڪنه _ بخدا تو زنمـےعاااا سرخ میشے سرتو میندازی پایین _ دختربابات یکم بیا اینورتربشین تکون نمیخوری وبه کفشات خیره ...

۲۵ شهریور 1396
156
عقدڪرده ای😆😆😅😂😂 (کامل بخونید) روی نیمڪت پارڪ بافاصله ازش میشینی اولین باره باهم بیرون اومدید بستنـےفالوده خریده ولی تو روت نمیشه بگـےڪه #دوست_نداری . چندسانت نزدیڪت میاد وتوبهمون مقدارازش هـےفاصله میگیری زیرچشمـےنگات میڪنه _ بخدا ...

عقدڪرده ای😆😆😅😂😂 (کامل بخونید) روی نیمڪت پارڪ بافاصله ازش میشینی اولین باره باهم بیرون اومدید بستنـےفالوده خریده ولی تو روت نمیشه بگـےڪه #دوست_نداری . چندسانت نزدیڪت میاد وتوبهمون مقدارازش هـےفاصله میگیری زیرچشمـےنگات میڪنه _ بخدا تو زنمـےعاااا سرخ میشے سرتو میندازےپایین _ دختربابات یڪم بیا اینورتربشین . تڪون نمیخوری وبه ...

۵ شهریور 1396
21