نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دل_نوشت_ناب (۸۸ تصویر)

💧اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر .. 💧قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود ! مواظب دلت باش.. 💧گاهی لب های خندان بیشتر از چشم های ...

💧اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر .. 💧قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود ! مواظب دلت باش.. 💧گاهی لب های خندان بیشتر از چشم های گریان”درد”می کشند .. 💧“پایِ “معرفت که میاد وسط “دستِ “خیلیا کوتاه میشه. . 💧وقتی حرف ...

2 روز پیش
1K
#چند_جمله_قشنگ_و_مفهومی 💧اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر .. 💧قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود ! مواظب دلت باش.. 💧گاهی لب های خندان بیشتر از چشم ...

#چند_جمله_قشنگ_و_مفهومی 💧اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر .. 💧قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود ! مواظب دلت باش.. 💧گاهی لب های خندان بیشتر از چشم های گریان”درد”می کشند .. 💧“پایِ “معرفت که میاد وسط “دستِ “خیلیا کوتاه میشه. . 💧وقتی ...

2 روز پیش
4K
گاهی به شهر و گاه به صحرا گریستم هرجا که گفت این دل شیدا گریستم یارب! چه چشمه ای ست محبت؟که من از آن یک قطره آب خوردم و دریا گریستم ایام عمر را گذراندم ...

گاهی به شهر و گاه به صحرا گریستم هرجا که گفت این دل شیدا گریستم یارب! چه چشمه ای ست محبت؟که من از آن یک قطره آب خوردم و دریا گریستم ایام عمر را گذراندم به اشک و آه امروز ناله کردم و فردا گریستم خالی نماند کوچه‌ای از سیل ...

6 روز پیش
3K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

6 روز پیش
2K
‍ برای امروزتون زیباترین حسها رو خواهانم حس قشنگ آرامش، حس وجودخدا در قلبتون، حس لطافت گلها، حس قشنگ بارش بارون حس ارامش در وجودتون، حس خوب زندگی،

‍ برای امروزتون زیباترین حسها رو خواهانم حس قشنگ آرامش، حس وجودخدا در قلبتون، حس لطافت گلها، حس قشنگ بارش بارون حس ارامش در وجودتون، حس خوب زندگی، "روزتون بخیرو خوشی ... www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

6 روز پیش
2K
‍ برای امروزتون زیباترین حسها رو خواهانم حس قشنگ آرامش، حس وجودخدا در قلبتون، حس لطافت گلها، حس قشنگ بارش بارون حس ارامش در وجودتون، حس خوب زندگی،

‍ برای امروزتون زیباترین حسها رو خواهانم حس قشنگ آرامش، حس وجودخدا در قلبتون، حس لطافت گلها، حس قشنگ بارش بارون حس ارامش در وجودتون، حس خوب زندگی، "روزتون بخیرو خوشی ... www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

7 روز پیش
3K
الهے هیـچ قلبے گرفتہ نباشہ وهرچے خوبیہ خداست براےهمہ خوبان رقم بخـــوره آرامــــ ـــش مهمـــــون همیشــ ــ ـگے دلاتـ ــ ــون www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

الهے هیـچ قلبے گرفتہ نباشہ وهرچے خوبیہ خداست براےهمہ خوبان رقم بخـــوره آرامــــ ـــش مهمـــــون همیشــ ــ ـگے دلاتـ ــ ــون www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

7 روز پیش
3K
روزتـــون قشـنـگـ، عمــــرتون بـلنـد ایـمانـتون راســخ لبتون خندون همراهتون دعای خیـر، روزگارتون پـرمـهر، دلتـون خوش و نـورانی به نور خدا روزتون پرخیروبرکت 🌺🍃🌺 www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

روزتـــون قشـنـگـ، عمــــرتون بـلنـد ایـمانـتون راســخ لبتون خندون همراهتون دعای خیـر، روزگارتون پـرمـهر، دلتـون خوش و نـورانی به نور خدا روزتون پرخیروبرکت 🌺🍃🌺 www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

7 روز پیش
4K
مهربانی دیوار نمی خواهد مهربانی یک دل دریایی می خواهد دلی به وسعت دشت و دشتی به اندازه گذشت www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

مهربانی دیوار نمی خواهد مهربانی یک دل دریایی می خواهد دلی به وسعت دشت و دشتی به اندازه گذشت www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
4K
گاهی دوست داشتن پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد باید درک کرد باید فهمید دوست داشتن دل میخواد نه دلیل www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

گاهی دوست داشتن پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد باید درک کرد باید فهمید دوست داشتن دل میخواد نه دلیل www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
3K
قهوه را بگذار برای روزهای تنهایی روزهای بارانی روزهای غم حال دلت که خوب است چای دم کن تلخی قهوه که با تلخی چای یکی نیست تلخی منِ بی تو و تلخی تویِ با من ...

قهوه را بگذار برای روزهای تنهایی روزهای بارانی روزهای غم حال دلت که خوب است چای دم کن تلخی قهوه که با تلخی چای یکی نیست تلخی منِ بی تو و تلخی تویِ با من مگر یکی بود www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
4K
انسانها زود پشیمان میشوند گاه از گفته هایشان گاه از نگفته هایشان اما سراغ ندارم کسی را که از مهربانی پشیمان شده باشد مهربانی منطقی ترین گفت وگوی زندگیست www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

انسانها زود پشیمان میشوند گاه از گفته هایشان گاه از نگفته هایشان اما سراغ ندارم کسی را که از مهربانی پشیمان شده باشد مهربانی منطقی ترین گفت وگوی زندگیست www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
3K
گاهی دوست داشتن پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد باید درک کرد باید فهمید دوست داشتن دل میخواد نه دلیل www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

گاهی دوست داشتن پنهان بماند قشنگ تر است دوست داشتن را باید کشف کرد باید درک کرد باید فهمید دوست داشتن دل میخواد نه دلیل www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
3K
عمری با غم عشقت نشستم به تو پیوستم و از خود گسستم و لیکن سر نوشتم این سه حرف بود تو را دیدم پرستیدم شکستم www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

عمری با غم عشقت نشستم به تو پیوستم و از خود گسستم و لیکن سر نوشتم این سه حرف بود تو را دیدم پرستیدم شکستم www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
3K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
2K
✨☘در وصف پدر و مادر☘✨ مـادرم شبنم گلبرگ حیات پــدرم عطر گل یاس بقاست مـادرم وسعت دریای گذشت پــدرم ساحل زیبای لقاست مـادرم آئینه حجب و حیا پــدرم جلوه ایمان و رضاست مـادرم سنگ صبور ...

✨☘در وصف پدر و مادر☘✨ مـادرم شبنم گلبرگ حیات پــدرم عطر گل یاس بقاست مـادرم وسعت دریای گذشت پــدرم ساحل زیبای لقاست مـادرم آئینه حجب و حیا پــدرم جلوه ایمان و رضاست مـادرم سنگ صبور دل ماست پــدرم در همه حال کارگشاست مـادرم شهر امیداست و هنر پــدرم حاکم پیمان ...

1 هفته پیش
5K
hiiiii www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

hiiiii www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

1 هفته پیش
2K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 هفته پیش
2K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 هفته پیش
4K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 هفته پیش
2K