نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دل_نوشت_ناب (۳۴ تصویر)

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

8 ساعت پیش
2K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

8 ساعت پیش
2K
. سپاس می‌گویم خدای خوبم را … که زندگی‌ام خوب است … سازم کوک … صبحم قشنگ است و شبم آرام … قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق …! و یک عالمه دوست با ...

. سپاس می‌گویم خدای خوبم را … که زندگی‌ام خوب است … سازم کوک … صبحم قشنگ است و شبم آرام … قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق …! و یک عالمه دوست با دنیایی مهر … همین دوستانی را که دلشان دریا و مهرشان پاینده ست … دلم ...

8 ساعت پیش
4K
مرا ببوس! روزهای سختی در پیش است بگذار تو را کمی پس‌انداز کنم. ─═ह♚ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

مرا ببوس! روزهای سختی در پیش است بگذار تو را کمی پس‌انداز کنم. ─═ह♚ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

8 ساعت پیش
2K
زندگی نمایشی ست که هیچ تمرینی برای آن وجودنداردپس آواز بخوان، اشک بریز، برقص، بخند وباتمام وجودزندگی کن قبل ازآنکه پرده ها فرودآیند ونمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 ...

زندگی نمایشی ست که هیچ تمرینی برای آن وجودنداردپس آواز بخوان، اشک بریز، برقص، بخند وباتمام وجودزندگی کن قبل ازآنکه پرده ها فرودآیند ونمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

8 ساعت پیش
2K
ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر😔😔 ─═ह♚☞ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر😔😔 ─═ह♚☞ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

17 ساعت پیش
4K
مرا ببوس! روزهای سختی در پیش است بگذار تو را کمی پس‌انداز کنم. ─═ह♚☞ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟 www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

مرا ببوس! روزهای سختی در پیش است بگذار تو را کمی پس‌انداز کنم. ─═ह♚☞ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟 www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

17 ساعت پیش
3K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

17 ساعت پیش
2K
. سپاس می‌گویم خدای خوبم را … که زندگی‌ام خوب است … سازم کوک … صبحم قشنگ است و شبم آرام … قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق …! و یک عالمه دوست با ...

. سپاس می‌گویم خدای خوبم را … که زندگی‌ام خوب است … سازم کوک … صبحم قشنگ است و شبم آرام … قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق …! و یک عالمه دوست با دنیایی مهر … همین دوستانی را که دلشان دریا و مهرشان پاینده ست … دلم ...

17 ساعت پیش
5K
ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر😔😔 ─═ह♚ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر😔😔 ─═ह♚ www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

17 ساعت پیش
3K
https://www.facebook.com/groups/1037284493017926/ #دل_نوشت_ناب 💕 #delnevesht 🌺

https://www.facebook.com/gr... #دل_نوشت_ناب 💕 #delnevesht 🌺

1 روز پیش
901
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
2K
زندگے شوق رسیدن به همان فرداییست که نخواهد آمد! تو نه در دیروزی و نه در فردایے ظرف امروز پر از بودن توست زندگے را دریاب...

زندگے شوق رسیدن به همان فرداییست که نخواهد آمد! تو نه در دیروزی و نه در فردایے ظرف امروز پر از بودن توست زندگے را دریاب... "الهے امروزخنده هاتون ازته دل و گریه هاتون از سرشوق باشه" www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
5K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
1K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
2K
شب رنگارنگ و پرجنب و جوش در کنار تلسکوپ‌های دوقلوی ماژلان و زیر آسمانی روشن از پرتوی هواتاب و جلوه‌های آسمانی ... www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

شب رنگارنگ و پرجنب و جوش در کنار تلسکوپ‌های دوقلوی ماژلان و زیر آسمانی روشن از پرتوی هواتاب و جلوه‌های آسمانی ... www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
4K
زندگے شوق رسیدن به همان فرداییست که نخواهد آمد! تو نه در دیروزی و نه در فردایے ظرف امروز پر از بودن توست زندگے را دریاب...

زندگے شوق رسیدن به همان فرداییست که نخواهد آمد! تو نه در دیروزی و نه در فردایے ظرف امروز پر از بودن توست زندگے را دریاب... "الهے امروزخنده هاتون ازته دل و گریه هاتون از سرشوق باشه" www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
6K
❤️ﺍﻟهــــــــے ﺑـﻮﯼ ِﻧﺎﺏ

❤️ﺍﻟهــــــــے ﺑـﻮﯼ ِﻧﺎﺏ " ﺑﻬﺸـﺖ "ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻫﻤـﮥ " ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ "ﻗﺸـﻨﮓ ِ " ﺗــﻮ " ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻣﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ِﺯﺧﻤﻬﺎﯼ "ﺩﻟﻢ " 💛ﺍﻟهــــــــے ﮔﻔـﺘﻪ ﺑـﻮﺩﯼ "ﺍَﻟﺠَّﺒﺎﺭ " ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ " ﺟُـﺒﺮﺍﻥ ﻣــﯿﮑﻨﺪ " ﻫﻤـﮥ ﺷﮑﺴﺘﮕـﯿﻬﺎﯼِ " ﺩﻟﺖ " ﺭﺍ 💙ﺍﻟهــــــــے ﮔﻔـــــﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ " ﺍَﻟﻤُﺼَـﻮِّﺭ " ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐــﻪ ﺍﺯ ُ"ﻧﻮﻣـﯿﺴـﺎﺯﺩ " ﻫﻤﮥ ...

2 روز پیش
5K
بهار را ببین چگونه از خود می تکاند برگ های فرسوده را تو هم جوانه ای بزن، سبز شو بهار ادامه لبخندهای تو خواهد بود www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

بهار را ببین چگونه از خود می تکاند برگ های فرسوده را تو هم جوانه ای بزن، سبز شو بهار ادامه لبخندهای تو خواهد بود www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
4K
www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

www.delneveshte-nab.blog.ir 🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 https://telegram.me/likethi 💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃 #دل_نوشت_ناب✔ 🆔@likethi🌟

2 روز پیش
3K