نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دلـش (۴ تصویر)

و حیاتِ آدمی آن هنگام آغاز می گـردد که #دوستت_دارمی می‌شـنود که #دلـش می خـواهد..❤️😌

و حیاتِ آدمی آن هنگام آغاز می گـردد که #دوستت_دارمی می‌شـنود که #دلـش می خـواهد..❤️😌

۹ دی 1397
17
❁ #یاعلےاصغر_مدد ❁ #رباب اسٺ و خروش و خستہ حالے دامن اشڪ و جاے #طـــفل ، خالے اگر #گهـواره را پس داده بودنـد #دلـش خوش بود ،با طـفل خیالے #بایّ_ذنبـــــ_قتلت؟

❁ #یاعلےاصغر_مدد ❁ #رباب اسٺ و خروش و خستہ حالے دامن اشڪ و جاے #طـــفل ، خالے اگر #گهـواره را پس داده بودنـد #دلـش خوش بود ،با طـفل خیالے #بایّ_ذنبـــــ_قتلت؟

۲۵ شهریور 1397
87
💭📝 . #مـادربزرگ میگفت: آدم بوی غذایی را بشنود #دلـش بخواهد و #نداشته باشدش نفسـش میماند, #مریض میشود! دیـروز کنـار #پنـجره بـوی #عطرت می آمد.♥️ ♥️

💭📝 . #مـادربزرگ میگفت: آدم بوی غذایی را بشنود #دلـش بخواهد و #نداشته باشدش نفسـش میماند, #مریض میشود! دیـروز کنـار #پنـجره بـوی #عطرت می آمد.♥️ ♥️

۶ اردیبهشت 1397
46
آدم #دلـش واسـہ خـاطـره هاش تنـگ میشہ وگرنہ یہ دروغگـوی خـائن ڪـہ دلــتــنـــگــی نــــداره ‌

آدم #دلـش واسـہ خـاطـره هاش تنـگ میشہ وگرنہ یہ دروغگـوی خـائن ڪـہ دلــتــنـــگــی نــــداره ‌

۱ بهمن 1396
126