نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دلبر_صنمی_شیرین (۱ تصویر)

اگه به من بود کاری میکردم تمام این جماعت از تو بدشان بیاید و فقط خودم عاشقت باشم... اگه به من بود با چشمانت کاری میکردم که فقط مرا ببیند و نگاهت به کسی جز ...

اگه به من بود کاری میکردم تمام این جماعت از تو بدشان بیاید و فقط خودم عاشقت باشم... اگه به من بود با چشمانت کاری میکردم که فقط مرا ببیند و نگاهت به کسی جز من خورد به صورت خودکار بسته شود... اگه به من بود تمام دنیا را متوقف ...

۲۷ دی 1397
20K