نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

درمان_ترک_پا (۱ تصویر)

#درمان_ترک_پا : ▫️آب ▫️حنا ▫️کتیرا اگر در شب به کف پا زده شود ، در کمترین مدت عمیق‌ ترین ترک پا را درمان میکند.

#درمان_ترک_پا : ▫️آب ▫️حنا ▫️کتیرا اگر در شب به کف پا زده شود ، در کمترین مدت عمیق‌ ترین ترک پا را درمان میکند.

۲۳ دی 1396
7K