نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خدا_می_بیند (۳ تصویر)

قرآن مجید ،سوره مبارکه انعام آیه ۱۰۳ : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم « لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر...» ( چشمها او را نمی‌بینند ؛ ولی او همه چشمها را می‌بیند...) ...

قرآن مجید ،سوره مبارکه انعام آیه ۱۰۳ : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم « لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر...» ( چشمها او را نمی‌بینند ؛ ولی او همه چشمها را می‌بیند...) #خدا_می_بیند #چشم_از_نامحرم_برداریم #قرآن_انعام

۲۴ شهریور 1397
11K
#خدا_می_بیند می‌خواست کاری انجام دهد که در منطق دین، گناه شمرده می‌شد؛ به خلوت گاه خود رفت؛ گوشی تلفن همراه را برداشت که آن گناه را شروع کند ولی ناگهان چشمانش به آیه‌ی قرآن افتاد: ...

#خدا_می_بیند می‌خواست کاری انجام دهد که در منطق دین، گناه شمرده می‌شد؛ به خلوت گاه خود رفت؛ گوشی تلفن همراه را برداشت که آن گناه را شروع کند ولی ناگهان چشمانش به آیه‌ی قرآن افتاد: الم یعلم بان الله یری (1): آیا نمی‌دانست که خدا می‌بیند؟ این پرسشی است که ...

۵ خرداد 1397
15K
#آرامش . چقدر این حدیث قدسی را دوست دارم ... به آنان که به من محبت می ورزند بگو ؛ حالا مشکل و مانعی پیدا شد و خلق به شما اعتنا نکردند ، برای شما ...

#آرامش . چقدر این حدیث قدسی را دوست دارم ... به آنان که به من محبت می ورزند بگو ؛ حالا مشکل و مانعی پیدا شد و خلق به شما اعتنا نکردند ، برای شما #چه_ضرری_دارد؟! وقتی که من #حجاب میان خود و شما را برداشتم و شما مرا به ...

۳۱ تیر 1396
9K