نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خدا_صادق (۱ تصویر)

💠نوشته های محمد جواد / پنجاه و دو 🌷 ... می گفت: خواب دیدم رزمایش بود همه بودن، #محمودرضا هم اومد، با لباس سبز لجنی... لباس رزم... مهربون بود، مثل همیشه؛ خندون بود، مثل همیشه؛ ...

💠نوشته های محمد جواد / پنجاه و دو 🌷 ... می گفت: خواب دیدم رزمایش بود همه بودن، #محمودرضا هم اومد، با لباس سبز لجنی... لباس رزم... مهربون بود، مثل همیشه؛ خندون بود، مثل همیشه؛ خیلی صمیمی و مهربون حرف زدیم، لابلای حرفهامون، گفتم: محمود چطور شد #شهید شدی؟! چطور ...

۲۲ مرداد 1398
10K