نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خدایا_ساعات_و_اوقات_ما_را_بهترین_ها_قرار_بده (۱ تصویر)

#باید_برای_امروز_فکری_کرد ! دیروز رفت، هیچ وقت هم بر نمی گردد، از ای کاش ها، فلان روز، ماه و سال ، چیزی عاید ما نخواهد شد ، پس #بایدها_را_زندگی_کنیم ...! روزتان خوش . #خدایا_ساعات_و_اوقات_ما_را_بهترین_ها_قرار_بده .. #گنجینه_علوی_ساوجی ...

#باید_برای_امروز_فکری_کرد ! دیروز رفت، هیچ وقت هم بر نمی گردد، از ای کاش ها، فلان روز، ماه و سال ، چیزی عاید ما نخواهد شد ، پس #بایدها_را_زندگی_کنیم ...! روزتان خوش . #خدایا_ساعات_و_اوقات_ما_را_بهترین_ها_قرار_بده .. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دل_نوشته #صبح_و_زندگی #امید_و_زندگی #دعای_صبحگاهی #درخواست_از_خداوند #یاری_و_مدد_خداوند #شف4038 #Islam #Culture_and_Literature #Good_morning #Pray You have ...

۲۷ آذر 1397
214