نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حق_فسخ (۶ تصویر)

💏#زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی #سالم باشند. 👈اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشد، برای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود. 👈اگر هنگام ...

💏#زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی #سالم باشند. 👈اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشد، برای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود. 👈اگر هنگام ازدواج هر یک از طرفین از وجود #عیب در طرف دیگر آگاه باشد، دیگر برای ...

۲۰ بهمن 1397
22K
🔹️اگر #خرید_و_فروشی به صورت #بیع_شرط صورت بگیرد و در مدتی که #فروشنده #حق_فسخ دارد #خریدار فوت کند، #مال به #ورثه منتقل می شود و فروشنده می تواند با بازگرداندن #قیمت، حق خود را اعمال کند. ...

🔹️اگر #خرید_و_فروشی به صورت #بیع_شرط صورت بگیرد و در مدتی که #فروشنده #حق_فسخ دارد #خریدار فوت کند، #مال به #ورثه منتقل می شود و فروشنده می تواند با بازگرداندن #قیمت، حق خود را اعمال کند. 🔹️به عبارت دیگر فوت خریدار تاثیری در حقی که برای فروشنده ایجاد شده است، نمی ...

۲۳ دی 1397
10K
🔴#فسخ هم یکی از راه های برهم زدن #ازدواج است. 🔴#جنون به هر درجه هم برای #زن و هم برای #مرد، حق فسخ ایجاد می کند. 🔴بعضی دلایل خاص زن و بعضی خاص مرد است. ...

🔴#فسخ هم یکی از راه های برهم زدن #ازدواج است. 🔴#جنون به هر درجه هم برای #زن و هم برای #مرد، حق فسخ ایجاد می کند. 🔴بعضی دلایل خاص زن و بعضی خاص مرد است. 🔴#بیماری هایی که مرد از انجام #زناشویی ناتوان شود، برای زن #حق_فسخ ایجاد می کند. ...

۴ دی 1397
19K
👷‍♂️👷‍♀️پس از اتمام #قرداد_کاری 📄که بیش از یک سال باشد، #کارفرما باید به ازای هر سال #کار، معادل یک ماه آخرین #حقوق پرداخت نماید. 🛠اگر قرارداد در مدت موقت برای انجام کار معین منعقد شود ...

👷‍♂️👷‍♀️پس از اتمام #قرداد_کاری 📄که بیش از یک سال باشد، #کارفرما باید به ازای هر سال #کار، معادل یک ماه آخرین #حقوق پرداخت نماید. 🛠اگر قرارداد در مدت موقت برای انجام کار معین منعقد شود هیچ یک از طرفین به تنهایی #حق_فسخ ندارد ⚒رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع ...

۱۹ آذر 1397
14K
🔹️اگر پیش از تحویل #مال به خریدار،نقصی در آن به وجود بیاید،#مشتری #حق_فسخ #معامله را خواهد داشت 🔹️اگر نقصی که در مال ایجاد می شود،نتیجه کار #خریدار باشد،دیگر حق فسخ معامله را ندارد و باید ...

🔹️اگر پیش از تحویل #مال به خریدار،نقصی در آن به وجود بیاید،#مشتری #حق_فسخ #معامله را خواهد داشت 🔹️اگر نقصی که در مال ایجاد می شود،نتیجه کار #خریدار باشد،دیگر حق فسخ معامله را ندارد و باید #قیمت را بپردازد 🔹️همین قاعده در مورد ازبین رفتن مال مورد معامله هم رعایت می ...

۱۵ آذر 1397
17K
💏#زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی سالم باشند 🔴اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشدبرای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود 🔴اگر هنگام ازدواج ...

💏#زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی سالم باشند 🔴اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشدبرای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود 🔴اگر هنگام ازدواج هر یک از طرفین از وجود عیب در طرف دیگر آگاه باشد، دیگر برای آن ...

۱۱ آذر 1397
22K