نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حرفیه (۱ تصویر)

. توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم خواندم سه #عمودی . یکی گفت بلند بگو . گفتم یک کلمه سه #حرفیه . ازهمه ...

. توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم خواندم سه #عمودی . یکی گفت بلند بگو . گفتم یک کلمه سه #حرفیه . ازهمه چیز #برتر است . حاجی گفت: #پول تازه عروس مجلس گفت: #عشق . شوهرش گفت: ...

۱۵ بهمن 1394
14K