نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حجاب_مایه_حیات_است (۱ تصویر)

#قسمت -اول این روزهادنیا دچار دگرونی های زیادی شده اصلاقابل مقایسه باسی سال پیش نیست قدیماهمه چیز ، رنگ وبوی دیگه ای داشت، زندگیا برپایه ی احترام وصداقت پیش میرفت، همه چیز سرجای خودش بود ...

#قسمت -اول این روزهادنیا دچار دگرونی های زیادی شده اصلاقابل مقایسه باسی سال پیش نیست قدیماهمه چیز ، رنگ وبوی دیگه ای داشت، زندگیا برپایه ی احترام وصداقت پیش میرفت، همه چیز سرجای خودش بود همه چیز به وقت خودش انجام میشد زندگی خیلی ساده بود، وآدمها مثل الان رنگی ...

۳۱ شهریور 1395
156