نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تیپم (۱ تصویر)

#من نه موهامو بلوند میکنم ... #نه پاشنه 15 سانتی پام میکنم ... #نه ساعت 12 شب باهات میام بیرون ... #نه میام مهمونی، نه لب به سیگار میزنم ... #نه عزیزم، من نیستم ...

#من نه موهامو بلوند میکنم ... #نه پاشنه 15 سانتی پام میکنم ... #نه ساعت 12 شب باهات میام بیرون ... #نه میام مهمونی، نه لب به سیگار میزنم ... #نه عزیزم، من نیستم ... #من موهام مشکیه ... #تیپم سادست ... #اخلاقم اینه ... #کفشامم همه اسپرت! #ساعت 9 ...

۲۶ مرداد 1397
12K