نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تقدیمت (۳ تصویر)

ماه منیر#تقدیمت😁 شنیدم عاشق ریحونی😍

ماه منیر#تقدیمت😁 شنیدم عاشق ریحونی😍

۹ مهر 1397
13K
✨💞💞💖 #آرام تریــن #تپشِ قلبــم را 💫 #تقدیمت مےکـــنم #تا بدانے کـــہ #آرام بخشِ 💫 #همــہ‌ےِ #وجودم تــوئے ̟#سروده_های_عاشقانه ✨💞💞💖 🆔 @RomanticPoem

✨💞💞💖 #آرام تریــن #تپشِ قلبــم را 💫 #تقدیمت مےکـــنم #تا بدانے کـــہ #آرام بخشِ 💫 #همــہ‌ےِ #وجودم تــوئے ̟#سروده_های_عاشقانه ✨💞💞💖 🆔 @RomanticPoem

۳۱ تیر 1396
7K
#آرام تریــن #تپشِ قلبــم را 💫 #تقدیمت مےکـــنم #تا بدانے کـــہ #آرام بخشِ 💫 #همــہ‌ےِ #وجودم تــوئے ̟ ‌

#آرام تریــن #تپشِ قلبــم را 💫 #تقدیمت مےکـــنم #تا بدانے کـــہ #آرام بخشِ 💫 #همــہ‌ےِ #وجودم تــوئے ̟ ‌

۳۰ تیر 1396
16K