نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تفنگ_اهرمی (۵ تصویر)

#تفنگ_اهرمی #Henry مدل .17 HMR Varmint Express کالیبر 17 HMR مهمات 4.4×26.9 ظرفیت 11 تیر وزن 2.6 کیلو طول 952 میلیمتر طول لوله 488 میلیمتر #Lever_Action #HM

#تفنگ_اهرمی #Henry مدل .17 HMR Varmint Express کالیبر 17 HMR مهمات 4.4×26.9 ظرفیت 11 تیر وزن 2.6 کیلو طول 952 میلیمتر طول لوله 488 میلیمتر #Lever_Action #HM

۲۳ خرداد 1397
3K
#تفنگ_اهرمی #برونینگ مدل BLR بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین لیور اکشن موجود در دنیا همین اسلحه است کالیبر 22-250 #رمینگتون ظرفیت 4 تیر وزن 2.9 کیلو

#تفنگ_اهرمی #برونینگ مدل BLR بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین لیور اکشن موجود در دنیا همین اسلحه است کالیبر 22-250 #رمینگتون ظرفیت 4 تیر وزن 2.9 کیلو

۲۳ خرداد 1397
3K
سلاح فوق العاده خوشساخت Marlin #تفنگ_اهرمی مدل 1895 GS کالیبر 45-70 Gov't ظرفیت 4 تیر طول 939 میلیمتر طول لوله 469 میلیمتر وزن 3.1 کیلو

سلاح فوق العاده خوشساخت Marlin #تفنگ_اهرمی مدل 1895 GS کالیبر 45-70 Gov't ظرفیت 4 تیر طول 939 میلیمتر طول لوله 469 میلیمتر وزن 3.1 کیلو

۱۳ خرداد 1397
4K
اسلحه گلوله زنی #Mossberg مدل 464 Centerfire کالیبر 30-30 ظرفیت 7 تیر طول لوله 508 میلیمتر طول 977 میلیمتر وزن 3.06 کیلو #تفنگ_اهرمی
عکس بلند

اسلحه گلوله زنی #Mossberg مدل 464 Centerfire کالیبر 30-30 ظرفیت 7 تیر طول لوله 508 میلیمتر طول 977 میلیمتر وزن 3.06 کیلو #تفنگ_اهرمی

۲۷ اردیبهشت 1397
2K
تصویری از #تفنگ_اهرمی #مارلین #Marlin مدل GBL 1895 کالیبر 45-70 شش تیر طول 939 میلیمتر طول لوله 469 میلیمتر وزن 3.1 کیلو

تصویری از #تفنگ_اهرمی #مارلین #Marlin مدل GBL 1895 کالیبر 45-70 شش تیر طول 939 میلیمتر طول لوله 469 میلیمتر وزن 3.1 کیلو

۲۱ اردیبهشت 1397
2K