نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تصمیم_عجیب_گران_کردن_بنزین (۱ تصویر)

حمید رسایی : ‏قرار بود ‎ #آمدنیوز باتوجه به تجربه دی ماه ۹۶ ، اغتشاشات لبنان وعراق را به داخل ایران بکشاند. نیما زم که بازداشت شد، پروژه کشاندن بحران به داخل ایران از هم ...

حمید رسایی : ‏قرار بود ‎ #آمدنیوز باتوجه به تجربه دی ماه ۹۶ ، اغتشاشات لبنان وعراق را به داخل ایران بکشاند. نیما زم که بازداشت شد، پروژه کشاندن بحران به داخل ایران از هم پاشید. آیا ‎ #تصمیم_عجیب_گران_کردن_بنزین در این مقطع زمانی، نمی‌تواند مشاوره‌ای غلط وبدون توجه به این ...

۲۴ آبان 1398
105