نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تروریسم_مجازی (۲ تصویر)

⭕️ اولین پست اینستاگرامی فرزند سردار سلیمانی پس از شهادت پدر ⏪وقتی دختر سردار سلیمانی هم به دلیل سانسورهای اینستاگرام، نمیتواند هیچ عکسی از چهره‌ی پدرش منتشر کند... #تروریسم_مجازی

⭕️ اولین پست اینستاگرامی فرزند سردار سلیمانی پس از شهادت پدر ⏪وقتی دختر سردار سلیمانی هم به دلیل سانسورهای اینستاگرام، نمیتواند هیچ عکسی از چهره‌ی پدرش منتشر کند... #تروریسم_مجازی

۲۴ دی 1398
4K
🔺️ اولین پست اینستاگرامی فرزند سردار سلیمانی پس از شهادت پدر 🔹️وقتی دختر سردار سلیمانی هم به دلیل سانسورهای اینستاگرام، نمیتواند هیچ عکسی از چهره‌ی پدرش منتشر کند... #تروریسم_مجازی

🔺️ اولین پست اینستاگرامی فرزند سردار سلیمانی پس از شهادت پدر 🔹️وقتی دختر سردار سلیمانی هم به دلیل سانسورهای اینستاگرام، نمیتواند هیچ عکسی از چهره‌ی پدرش منتشر کند... #تروریسم_مجازی

۲۴ دی 1398
7K