نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تحریف_امام_خمینی (۲ تصویر)

امام خامنه ای: ذهن جوانها آماج تحریف است و میخواهند تاریخ را تحریف کنند . امام_خامنه‌ای #آیت_الله_خامنه‌ای #خط_امام #تحریف_امام_خمینی #تحریف_تاریخ

امام خامنه ای: ذهن جوانها آماج تحریف است و میخواهند تاریخ را تحریف کنند . امام_خامنه‌ای #آیت_الله_خامنه‌ای #خط_امام #تحریف_امام_خمینی #تحریف_تاریخ

۱۴ خرداد 1396
20
#تحریف_امام_خمینی #استکبار_ستیزی #مرگ_بر_آمریکا

#تحریف_امام_خمینی #استکبار_ستیزی #مرگ_بر_آمریکا

۳ آذر 1395
35