نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیاتاجوانمـ_بده_رخ_نشانمـ (۲ تصویر)

شنیده ام ڪہ قرار استـــ جمعہ برگردے😞 💚 ڪدام جمعہ؟ نمےشداشاره مےڪردے!!😭 💔 #بیاتاجوانمـ_بده_رخ_نشانمـ🍂 #اللہم_عجڸ_لولیڪ_الفرج❤ ️

شنیده ام ڪہ قرار استـــ جمعہ برگردے😞 💚 ڪدام جمعہ؟ نمےشداشاره مےڪردے!!😭 💔 #بیاتاجوانمـ_بده_رخ_نشانمـ🍂 #اللہم_عجڸ_لولیڪ_الفرج❤ ️

۲۳ خرداد 1398
6K
#منتظرانه🌹🍃 ️شنیده ام ڪہ قرار استـــ جمعہ برگردے😞 💚ڪدام جمعہ؟ نمےشداشاره مےڪردے!!😭💔 #بیاتاجوانمـ_بده_رخ_نشانمـ🍂 #اللہم_عجڸ_لولیڪ_الفرج❤️

#منتظرانه🌹🍃 ️شنیده ام ڪہ قرار استـــ جمعہ برگردے😞 💚ڪدام جمعہ؟ نمےشداشاره مےڪردے!!😭💔 #بیاتاجوانمـ_بده_رخ_نشانمـ🍂 #اللہم_عجڸ_لولیڪ_الفرج❤️

۱۶ آذر 1397
9K