نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بکهیون (۱۴۲۲ تصویر)

#اکسو #کره #کیپاپ #چانبک #چانیول #بکهیون #exo #bts #kpop ╚═══ 〰 ✨ 〰 ═══╝

#اکسو #کره #کیپاپ #چانبک #چانیول #بکهیون #exo #bts #kpop ╚═══ 〰 ✨ 〰 ═══╝

۱ روز پیش
2K
شیوبک... کی این کاپلو میدوسته؟^^ . . . #اکسو #بکهیون #شیومین

شیوبک... کی این کاپلو میدوسته؟^^ . . . #اکسو #بکهیون #شیومین

۱ روز پیش
2K
#بکهیون #اکسو #عکس_نوشته_کره_ایی

#بکهیون #اکسو #عکس_نوشته_کره_ایی

۲ روز پیش
2K
#بکهیون 😍

#بکهیون 😍

۲ روز پیش
1K
من روانی این جمله ام! (چون خعیلی بهم میاد^^) همه جا تو بیوگرافیام همینو مینویسم... #اکسو #بکهیون

من روانی این جمله ام! (چون خعیلی بهم میاد^^) همه جا تو بیوگرافیام همینو مینویسم... #اکسو #بکهیون

۲ روز پیش
3K
#بکهیون _‌لنتے‌یچی‌کوف‌کن...رنگ‌نعری... با‌یه‌لبخند‌بی‌جون‌گفتم:خوبم...:))) +کاربرد‌دهن‌چیه؟؟ شوکه‌شدم‌از‌سوالش:خب‌غذا‌خوردن،حرف‌زدن،بوسیدن:| +لطفا‌با‌چیزی‌که‌کاربردش‌ایناس‌گوه‌نخور‌وچرت‌نگو:/ رسمن‌ترکوندم:|||| موهامو‌بهم‌ریختو‌گفت:ببین‌بچ،هرچی‌میگم‌گوش‌بدع _برا‌چی؟؟ +برا‌اینکع‌عگع‌بخاد‌بکننت‌با‌یه‌دور‌پارع‌میشی:/ _جیــــمین!!! +قانع‌شدی‌حالا؟کوف‌کن... خندم‌گرفت +یسس!بعده‌دوماه‌موفق‌شدم‌بخندونمت!!! لبخندم‌از‌خوشحالی‌فیـک‌جیمین‌‌پرر‌نگ‌تر‌شد...این‌پسرتواوج‌غمشم‌میخندید... نباید‌اذیتش‌میکردم،خدش‌هزارتا‌درد‌داره‌که‌تو‌نخ‌به‌نخ‌صیگاراش‌میشه‌دید:))) یهویی‌دیگه‌نخندید:کوفت‌کننننن! بعد‌قاشق‌سوپ‌رو‌چپوند‌تو‌دهنم جای‌بخیه‌های‌روی‌دستش‌دل‌عآدمو‌ریش‌میکرد... نمیدونم‌چجوری‌دلش‌میومد‌بادستاش‌اینجوری‌کنه گفت:میرم‌وقتی‌برگشتم‌سوپتو‌کامل‌خورده‌باشی‌هااا... و‌بدون‌اینکه‌منتظر‌جواب‌بمونه‌از‌در‌رفت‌بیرون اصلا‌میلم‌به‌هیچی‌نبود‌ولی‌چون‌نباید‌اذیتش‌کنم‌شروع‌به‌خوردن‌کردم... #جی‌مین بایه‌عآرامش‌ذاتی‌‌وارد‌اتاق‌جی‌یانگ‌شدم‌و‌برگشتم‌که‌درو‌ببندم - قفلش‌کن... طبق‌معلوم‌ترس‌بجونم‌افتاد... - بی‌خیال...نگو‌که‌میخای‌تا‌عآخر‌عمرت‌خیلی‌چیزا‌رو‌ازم‌پنهون‌کنی؟؟؟ با‌یه‌صدایی‌که‌محکومت‌میکرد‌گفتم:مثلن‌چی‌رو؟ - مثلن‌‌اینکه‌تو‌وقتی‌از‌خونه‌رفتی‌که‌وسایلتو‌جمع‌کنیو‌بیای‌میری‌تو‌حموم‌و‌میخای‌تیغو‌بکشی‌رو رگت‌که‌شوگا‌سر‌میرسه‌و‌توام‌کلی‌سماجت‌میکنی‌که‌مجبورش‌کنی‌بره‌اما‌اون‌نمیره‌و‌بجاش‌بهت‌تجاوز‌میکنه... خون‌تو‌بدنم‌منجمد‌شد... ...

#بکهیون _‌لنتے‌یچی‌کوف‌کن...رنگ‌نعری... با‌یه‌لبخند‌بی‌جون‌گفتم:خوبم...:))) +کاربرد‌دهن‌چیه؟؟ شوکه‌شدم‌از‌سوالش:خب‌غذا‌خوردن،حرف‌زدن،بوسیدن:| +لطفا‌با‌چیزی‌که‌کاربردش‌ایناس‌گوه‌نخور‌وچرت‌نگو:/ رسمن‌ترکوندم:|||| موهامو‌بهم‌ریختو‌گفت:ببین‌بچ،هرچی‌میگم‌گوش‌بدع _برا‌چی؟؟ +برا‌اینکع‌عگع‌بخاد‌بکننت‌با‌یه‌دور‌پارع‌میشی:/ _جیــــمین!!! +قانع‌شدی‌حالا؟کوف‌کن... خندم‌گرفت +یسس!بعده‌دوماه‌موفق‌شدم‌بخندونمت!!! لبخندم‌از‌خوشحالی‌فیـک‌جیمین‌‌پرر‌نگ‌تر‌شد...این‌پسرتواوج‌غمشم‌میخندید... نباید‌اذیتش‌میکردم،خدش‌هزارتا‌درد‌داره‌که‌تو‌نخ‌به‌نخ‌صیگاراش‌میشه‌دید:))) یهویی‌دیگه‌نخندید:کوفت‌کننننن! بعد‌قاشق‌سوپ‌رو‌چپوند‌تو‌دهنم جای‌بخیه‌های‌روی‌دستش‌دل‌عآدمو‌ریش‌میکرد... نمیدونم‌چجوری‌دلش‌میومد‌بادستاش‌اینجوری‌کنه گفت:میرم‌وقتی‌برگشتم‌سوپتو‌کامل‌خورده‌باشی‌هااا... و‌بدون‌اینکه‌منتظر‌جواب‌بمونه‌از‌در‌رفت‌بیرون اصلا‌میلم‌به‌هیچی‌نبود‌ولی‌چون‌نباید‌اذیتش‌کنم‌شروع‌به‌خوردن‌کردم... #جی‌مین بایه‌عآرامش‌ذاتی‌‌وارد‌اتاق‌جی‌یانگ‌شدم‌و‌برگشتم‌که‌درو‌ببندم - قفلش‌کن... طبق‌معلوم‌ترس‌بجونم‌افتاد... - بی‌خیال...نگو‌که‌میخای‌تا‌عآخر‌عمرت‌خیلی‌چیزا‌رو‌ازم‌پنهون‌کنی؟؟؟ با‌یه‌صدایی‌که‌محکومت‌میکرد‌گفتم:مثلن‌چی‌رو؟ - مثلن‌‌اینکه‌تو‌وقتی‌از‌خونه‌رفتی‌که‌وسایلتو‌جمع‌کنیو‌بیای‌میری‌تو‌حموم‌و‌میخای‌تیغو‌بکشی‌رو رگت‌که‌شوگا‌سر‌میرسه‌و‌توام‌کلی‌سماجت‌میکنی‌که‌مجبورش‌کنی‌بره‌اما‌اون‌نمیره‌و‌بجاش‌بهت‌تجاوز‌میکنه... خون‌تو‌بدنم‌منجمد‌شد... تجاوز؟ نه... باید‌میگفتی‌عشق‌بازی...چون‌طولانی،پرهوس‌وشهوت‌وبا‌ملایمتی‌که‌خشونت‌توش‌بیداد‌میکرد... ـــــــ بهترین‌رپر‌بنظرتون‌کیه؟ بنظرم‌تو‌فارسیا لیتو و اپیکور تو‌کره‌ایا‌شوگا‌و‌چانیول

۲ روز پیش
2K
#kpop #exo #bts #اکسو #کره #چانبک #چانیول #بکهیون

#kpop #exo #bts #اکسو #کره #چانبک #چانیول #بکهیون

۴ روز پیش
2K
#kpop #exo #bts #اکسو #کره #چانبک #چانیول #بکهیون

#kpop #exo #bts #اکسو #کره #چانبک #چانیول #بکهیون

۵ روز پیش
3K
#kpop #exo #bts #اکسو #کره #چانبک #چانیول #بکهیون

#kpop #exo #bts #اکسو #کره #چانبک #چانیول #بکهیون

۵ روز پیش
2K
#kpop #exo #bts #اکسو #کره #بکهیون #کای #چانبک #کایسو بترسیددددد خدا 😭 😭 😭

#kpop #exo #bts #اکسو #کره #بکهیون #کای #چانبک #کایسو بترسیددددد خدا 😭 😭 😭

۵ روز پیش
2K
The pieces of my bing disappear becaus of my love for you تکه های وجود من به دلیل عشق من به تو نا پدید میشوند! #بکهیون #اکسو

The pieces of my bing disappear becaus of my love for you تکه های وجود من به دلیل عشق من به تو نا پدید میشوند! #بکهیون #اکسو

۶ روز پیش
5K
دنیای من توی چشات خلاصه میشد که دیگه ندارمش:) #بکهیون #اکسو

دنیای من توی چشات خلاصه میشد که دیگه ندارمش:) #بکهیون #اکسو

۷ روز پیش
3K
من بهش میگم مرگ تدریجی شما بگید دلتنگی:) #بکهیون #اکسو

من بهش میگم مرگ تدریجی شما بگید دلتنگی:) #بکهیون #اکسو

۷ روز پیش
4K
#بکهیون صدای‌داد‌و‌بیدادای‌جیمین‌تو‌سالن‌میپیچید... کاش‌به‌جی‌یانگ‌نمیگفتم‌جیمین‌پسره... درد‌بدی‌مث‌خیانت‌تو‌بدنمه... تمام‌بدنم‌تیر‌میکشه... عین‌معتادی‌کع‌بخان‌ترکش‌بدن... وقتی‌تمام‌بدنم‌از‌دلتنگی‌درد‌میکند‌کجاست‌مخدر‌عآغوشت؟؟؟! لنتی‌اون‌خیانتکار‌ولم‌کرد... اون‌تنهام‌گذاشت... رفت... من‌موندمو‌دردام... من‌موندمو‌تنهاییام... موندمو‌یه‌روزای‌تاریک... روزام‌از‌مشکیم‌ام‌تیره‌ترن... وقتی‌نیست... نپیدونم‌چه‌رنگی‌از‌مشکی‌تیره‌تره‌ ولی‌حال‌این‌روزام‌انقد‌تیره‌اس‌کع‌مشکی‌ام‌جلوش‌کم‌آورده... با‌بغض‌توی‌گلوم...کع‌دارع‌خفم‌میکنه... نه‌حرفی‌واسه‌گفتن...نه‌امیدی‌واسه‌موندن... نه‌پایی‌واسه‌رفتن...نه‌عشقی‌واسه‌خوندن... گاهی‌وقتا،هیشکی‌نباشه‌بهتره... اصن‌خنده‌هاتو‌بکن،‌گریه‌هات‌بامن... تنهاییات‌بامن،اشک‌چشات‌بامن... توکع‌یه‌دنیارو،دور‌زدی‌لنتی... حالا‌بهم‌بگو...چقد‌راه‌مونده‌تا‌مرگ... #جی‌مین درو‌آروم‌باز‌کرد... خودش‌بود... رو‌تخت‌خابیده‌بود... موهاشو‌سفید‌کرده‌بود... لنتی‌رنگ‌محبوب‌جی‌یانگ... نمیتونس‌دروغ‌باشع... _باورت‌شد؟حالاچی؟؟ +تو‌بردی...منم‌‌میام... _خوبه...تا‌ساعت‌یازده‌برمیگردی.. ...

#بکهیون صدای‌داد‌و‌بیدادای‌جیمین‌تو‌سالن‌میپیچید... کاش‌به‌جی‌یانگ‌نمیگفتم‌جیمین‌پسره... درد‌بدی‌مث‌خیانت‌تو‌بدنمه... تمام‌بدنم‌تیر‌میکشه... عین‌معتادی‌کع‌بخان‌ترکش‌بدن... وقتی‌تمام‌بدنم‌از‌دلتنگی‌درد‌میکند‌کجاست‌مخدر‌عآغوشت؟؟؟! لنتی‌اون‌خیانتکار‌ولم‌کرد... اون‌تنهام‌گذاشت... رفت... من‌موندمو‌دردام... من‌موندمو‌تنهاییام... موندمو‌یه‌روزای‌تاریک... روزام‌از‌مشکیم‌ام‌تیره‌ترن... وقتی‌نیست... نپیدونم‌چه‌رنگی‌از‌مشکی‌تیره‌تره‌ ولی‌حال‌این‌روزام‌انقد‌تیره‌اس‌کع‌مشکی‌ام‌جلوش‌کم‌آورده... با‌بغض‌توی‌گلوم...کع‌دارع‌خفم‌میکنه... نه‌حرفی‌واسه‌گفتن...نه‌امیدی‌واسه‌موندن... نه‌پایی‌واسه‌رفتن...نه‌عشقی‌واسه‌خوندن... گاهی‌وقتا،هیشکی‌نباشه‌بهتره... اصن‌خنده‌هاتو‌بکن،‌گریه‌هات‌بامن... تنهاییات‌بامن،اشک‌چشات‌بامن... توکع‌یه‌دنیارو،دور‌زدی‌لنتی... حالا‌بهم‌بگو...چقد‌راه‌مونده‌تا‌مرگ... #جی‌مین درو‌آروم‌باز‌کرد... خودش‌بود... رو‌تخت‌خابیده‌بود... موهاشو‌سفید‌کرده‌بود... لنتی‌رنگ‌محبوب‌جی‌یانگ... نمیتونس‌دروغ‌باشع... _باورت‌شد؟حالاچی؟؟ +تو‌بردی...منم‌‌میام... _خوبه...تا‌ساعت‌یازده‌برمیگردی.. #شوگا بم‌میگفتی‌دیوونمی...میگفتم‌عاشقم‌شو...میگفتی‌عشق‌چیه‌بگو؟ندارم‌باورش‌خب... ولی‌وقتی‌داش‌میرفت‌خدم‌میدیدم‌اشکاشو‌پاک‌میکرد... ولی‌وقتی‌داش‌میرف‌دلش‌نمیذاش‌برع،هی‌برمیگش... (Ye shab Bishtar_Fateh) کاش‌میشد‌بش‌بگم‌بمون‌لنتی...بی‌تو‌چجوری‌میشم... ولی‌رفتو‌فقط‌یه‌ویس‌واسم‌موند‌ازش‌و‌یه‌حال‌داغون... وقتی‌نیص...حس‌میکنم‌روزام‌تیره‌اس...تیره‌تر‌از‌مشکی.... #جی‌مین ماشینو‌روشن‌کردم... گوشیمو‌خاموش‌کردم... نمیتونم... نمیتونم... ...

۱ هفته پیش
4K
#بکهیون انقد‌گریه‌کرده‌بودم‌که‌چشمام‌شدید‌میسوخت... فک‌نکنم‌دیگہ‌اشکی‌واسہ‌ریختن‌داشته‌باشم... _

#بکهیون انقد‌گریه‌کرده‌بودم‌که‌چشمام‌شدید‌میسوخت... فک‌نکنم‌دیگہ‌اشکی‌واسہ‌ریختن‌داشته‌باشم... _"توکل‌این‌چارسال‌چانیول‌بایه‌دختری‌به‌عصم‌بکهی‌بوده...نی‌دونم‌چرا‌ولی‌مدامم‌تورو‌پیچیده‌وباهاش‌رفتع‌بیرون،باهم‌خابیدن،کافه‌و‌رستوران‌رفتن...والبتہ‌واسه‌همش‌‌مدرک‌دارم...توکل‌ زندگیم‌واسہ‌بدست‌آوردنت‌منتظریه‌همچین‌چیزی‌بودم‌تابدستت‌بیارم...البتہ‌خوده‌چانیول‌ انقد‌هوسباز‌هس‌کہ‌نیاز‌نباشہ‌خودم‌حرکت‌خاصی‌بزنم...فقط‌اینا‌رو‌ببین‌و‌بعد‌بین‌منو‌اون‌هوسباز‌انتخاب‌کن‌بیون‌بکهیون..." جی‌یانگ... کسی‌که‌ازش‌متنفر‌بودم... حالا‌منو‌باحقیقتی‌روبرو‌‌کرد‌کہ‌چانیول‌ازم‌پنهون‌میکرد... اون‌گی‌نیس... با‌یه‌دختره... دوجنس‌گراهم‌نیستومن‌فقط‌واسش‌یه‌سرگرمی‌عم... _بسه‌بک...تا‌کی‌میخای‌بخاطر‌اون‌هوسباز‌چشمای‌خوشگلتو‌خیس‌کنی؟؟ باصدای‌جی‌یانگ‌بخودم‌اومدمو‌دیدم‌گونه‌هام‌دوباره‌خیسن... #جی‌مین با‌درد‌تیزی‌که‌تو‌پایین‌تنم‌پیچید‌‌از‌جام‌بلند‌شدم رفتم‌به‌آشپزخونه‌و‌با‌میزی‌که‌چیده‌شده‌بود‌رو‌به‌رو‌شدم،شوکه‌شدم یهو‌از‌پشت‌سر‌چشمامو‌گرفت‌و‌گردنمو‌بوسید برگشتم‌بسمتش‌و‌گفتم:اصولا‌من‌باید‌اینکارو‌میکردم - خاستم‌متفاوت‌باشیم😉😄 _فک‌کردم‌رفتی‌بخودم‌گفتم‌چقد‌لاشــۍ...عوضی‌جرم‌داد‌بعد‌ول‌کرد‌رفت همین‌واسه‌ترکیدنش‌از‌خنده‌کافی‌بود بعد‌صندلیوکشیدوگفت:بشین‌بخورکع‌بریم‌شرکت _نهههه...من‌نی‌تونممممم - بایددددبیااااییی _لطفن...عاخه‌ما‌همین‌دیشب‌سکس‌داشتیمممم - من‌یه‌رئیس‌عوضیم‌و‌تو‌یه‌کارمند‌سکسی😃پس‌امروزم‌دختر‌خوبی‌باش‌و‌سرکارت‌حاضرشو _ناموسن‌خعلی‌عوضی‌عی:/ ـــــــــ. خب،منحرفین‌انتظار‌نداشتین‌که‌سکس‌رو‌بنویسم:/؟ کیا‌آلبوم‌بکهیون‌رو‌خریدن؟ بین‌اکسو‌و‌بی‌تی‌اس‌کدومو‌انتخاب‌میکنید؟؟ بلینکم‌هصتین؟ رپ‌کردن‌چانیول‌یا‌شوگا؟ سیکس‌پک‌سهون‌یا‌جانگ‌کوک؟

۱ هفته پیش
5K
😹😹😹😹 نتیجه ی اخلاقی:هر شب مسواک بزنید😹 آخ نه اشتباه شد. نتیجه ی اخلاقی:هیچ وقت کسی رو با دی او تو خونه تنها نزارید،هیچ وقت😹😹😹 وگرنه مجبور میسید کاسه ی تولتو با مسواک بشورید😹😹از ما ...
عکس بلند

😹😹😹😹 نتیجه ی اخلاقی:هر شب مسواک بزنید😹 آخ نه اشتباه شد. نتیجه ی اخلاقی:هیچ وقت کسی رو با دی او تو خونه تنها نزارید،هیچ وقت😹😹😹 وگرنه مجبور میسید کاسه ی تولتو با مسواک بشورید😹😹از ما گفتن بود😹😹 #دی_او #چانبک #چانیول #بکهیون #اکسو #طنز

۱ هفته پیش
10K
#بکهیون تو‌سکوت‌خونع‌عآهنگ‌LoveShotروپلی‌کردم... ( #ادمین:دوستان‌دقت‌کنید‌هیچکدوم‌عز‌اعضا‌تو‌فیکشن‌خاننده‌نیصن،اونافقط‌طرفدار‌اکسو وبی‌تی‌اس‌هصن^_^) آهنگ‌‌رودوص‌داشتم... همم... دلتنگیم‌داشت‌خفم‌میکرد... با‌اینکه‌داغی‌بوسه‌اشو‌هنوز‌‌رو‌پیشونیم‌حس‌میکردم... لنتی #خیلے_دوصش‌دارم:)) شمارشو‌گرفتم... _دستگاه‌مشترک‌موردنظر‌خـ نذاشتم‌اون‌جمله‌ی‌کوفتی‌کامل‌بشه... همون‌جملع‌عی‌کع‌چن‌روزع‌دارع‌عآتیش‌میکشع‌به‌روح‌و‌روانم... گوشیو‌باحرص‌پرت‌کردم‌سمت‌کاناپه‌ی‌رو‌به‌روعی... - اون‌فقد‌درگیرع... با‌خودم‌زمزمه‌کردمو‌سعی‌کردم‌با‌کیک‌پختن‌افکارمو‌منحرف‌کنم...اما‌لنتے‌اون‌خوده‌مغزم‌شده...حواسمو‌هرجا‌پرت‌کنم‌سمت‌خود‌عوضیش‌میوفته... توکل‌یه‌هفتع‌عی‌کع‌چانیول‌رفتع‌تایلند‌من‌اینجا‌پر‌پر‌شددددممم خاطرات‌دوران‌دبیرستانمون...لنتے... ناموسن‌داعرم‌روانی‌میشم...برم‌یه‌قدم‌ریزی‌بزنم‌برگردم... یه‌هودی‌روبا‌شلوار‌نسبتا‌تنگی‌پوشیدمو‌گوشیمو‌هنذفریمو‌برداشتمو‌زدم‌بیرون... حس‌میکردم‌دیوارا‌هی‌دارن‌بهم‌نزدیک‌میشن‌و‌دارن‌خفه‌ام‌میکنن... #شوگا چانیول‌گوشیشو‌خاموش‌کردع... نی‌دونم‌چقد‌پیشرفت‌داشته‌و‌البته‌خبری‌هم‌بهم‌نداده‌.... الان‌هشت‌روزع‌که‌رفته‌تایلند‌و‌هنوز‌بیخبرم... جی‌مین...اوووففف...یچیز‌جالب‌درموردش‌‌فهمیدم.... #جی‌مین‌دختر‌نیص:/ ــــــــ منوبخاطر‌کم‌کاریام‌ببخشید‌لطفن... قول‌میدم‌تند‌تند‌پارت‌بذارم... قب،قب... سوالی‌ندارم‌شما‌هرچی‌میخاید‌بپرسید‌درمورد‌فیکشنم‌باشه‌مشکلی‌نیص😁 ...

#بکهیون تو‌سکوت‌خونع‌عآهنگ‌LoveShotروپلی‌کردم... ( #ادمین:دوستان‌دقت‌کنید‌هیچکدوم‌عز‌اعضا‌تو‌فیکشن‌خاننده‌نیصن،اونافقط‌طرفدار‌اکسو وبی‌تی‌اس‌هصن^_^) آهنگ‌‌رودوص‌داشتم... همم... دلتنگیم‌داشت‌خفم‌میکرد... با‌اینکه‌داغی‌بوسه‌اشو‌هنوز‌‌رو‌پیشونیم‌حس‌میکردم... لنتی #خیلے_دوصش‌دارم:)) شمارشو‌گرفتم... _دستگاه‌مشترک‌موردنظر‌خـ نذاشتم‌اون‌جمله‌ی‌کوفتی‌کامل‌بشه... همون‌جملع‌عی‌کع‌چن‌روزع‌دارع‌عآتیش‌میکشع‌به‌روح‌و‌روانم... گوشیو‌باحرص‌پرت‌کردم‌سمت‌کاناپه‌ی‌رو‌به‌روعی... - اون‌فقد‌درگیرع... با‌خودم‌زمزمه‌کردمو‌سعی‌کردم‌با‌کیک‌پختن‌افکارمو‌منحرف‌کنم...اما‌لنتے‌اون‌خوده‌مغزم‌شده...حواسمو‌هرجا‌پرت‌کنم‌سمت‌خود‌عوضیش‌میوفته... توکل‌یه‌هفتع‌عی‌کع‌چانیول‌رفتع‌تایلند‌من‌اینجا‌پر‌پر‌شددددممم خاطرات‌دوران‌دبیرستانمون...لنتے... ناموسن‌داعرم‌روانی‌میشم...برم‌یه‌قدم‌ریزی‌بزنم‌برگردم... یه‌هودی‌روبا‌شلوار‌نسبتا‌تنگی‌پوشیدمو‌گوشیمو‌هنذفریمو‌برداشتمو‌زدم‌بیرون... حس‌میکردم‌دیوارا‌هی‌دارن‌بهم‌نزدیک‌میشن‌و‌دارن‌خفه‌ام‌میکنن... #شوگا چانیول‌گوشیشو‌خاموش‌کردع... نی‌دونم‌چقد‌پیشرفت‌داشته‌و‌البته‌خبری‌هم‌بهم‌نداده‌.... الان‌هشت‌روزع‌که‌رفته‌تایلند‌و‌هنوز‌بیخبرم... جی‌مین...اوووففف...یچیز‌جالب‌درموردش‌‌فهمیدم.... #جی‌مین‌دختر‌نیص:/ ــــــــ منوبخاطر‌کم‌کاریام‌ببخشید‌لطفن... قول‌میدم‌تند‌تند‌پارت‌بذارم... قب،قب... سوالی‌ندارم‌شما‌هرچی‌میخاید‌بپرسید‌درمورد‌فیکشنم‌باشه‌مشکلی‌نیص😁 ‌

۱ هفته پیش
4K
بکهیون کیوت یا هات؟! دوست دارید برید کنسرتش؟! کامنت بزارید ببینم چند نفرتون اکسوالید؟! #اکسو #بکهیون #چانیول #کای #لی #کیونگسو #سوهو #سهون #چن #شیومین #لوهان #کریس #تاعو

بکهیون کیوت یا هات؟! دوست دارید برید کنسرتش؟! کامنت بزارید ببینم چند نفرتون اکسوالید؟! #اکسو #بکهیون #چانیول #کای #لی #کیونگسو #سوهو #سهون #چن #شیومین #لوهان #کریس #تاعو

۱ هفته پیش
8K
#بکهیون. #عاشقانه_ماه

#بکهیون. #عاشقانه_ماه

۱ هفته پیش
3K
#بکهیون حملع‌ور‌شدم‌سمت‌گوشیم‌و‌شماره‌جیمینو‌پیدا‌کردم لعنتی‌اسمش‌تو‌گوشیم‌خعلی‌بش‌میومد:دردسر*_* شماره‌گرفتم‌و‌جیمینم‌سریع‌برداشت _جان؟ - خوبی‌کجایی‌چیکار‌میکنی‌درچع‌حالی _عآروووممم‌لنتی۰_۰ - زر‌نزن‌فقد‌ج‌بدع _عآرع‌خوبم‌شرکتم‌کارمیکنم‌حالت‌خاصی‌عم‌ندارعم - مطمعنی؟؟؟ _رع‌چدور‌مگع؟؟ - عیچی‌همینطوری _زنگ‌زدی‌منو‌بع‌رعگبارع‌فوضولی‌بستی‌بعد‌میگی‌عیچی‌همین‌طوری؟؟؟ - چیع‌خو...ع‌شدت‌بیکاریع _کاعش‌منم‌عین‌این‌بک‌شانس‌داشتم‌‌یکی‌عین‌چان‌لوسم‌میکرد،تف‌ت‌شانسم‌ینی...بچگیم‌اون‌وض‌الانم‌این‌وض - توفقدحسودی‌کن _ع‌شدت‌‌پرکاریع +زر‌نزن صدای‌کوکی‌جوابو‌تو‌صورت‌جیمین‌کوبوند‌منم‌ع‌خنده‌منفجرشدم _عگع‌هرهرهات‌تموم‌شده‌قط‌کنم - ن‌قط‌نکن‌من‌تعنا‌میشم😿 _بع‌من‌چع... - جیمین‌میشع‌ببینمت؟؟؟‌ _ن‌بک‌الان‌واقن‌سرم‌شلوغع... - شب‌چی؟ _نی‌تونم...بذارشنبع‌میاعم‌پیشت‌شبم‌میرم‌پیش‌جین ...

#بکهیون حملع‌ور‌شدم‌سمت‌گوشیم‌و‌شماره‌جیمینو‌پیدا‌کردم لعنتی‌اسمش‌تو‌گوشیم‌خعلی‌بش‌میومد:دردسر*_* شماره‌گرفتم‌و‌جیمینم‌سریع‌برداشت _جان؟ - خوبی‌کجایی‌چیکار‌میکنی‌درچع‌حالی _عآروووممم‌لنتی۰_۰ - زر‌نزن‌فقد‌ج‌بدع _عآرع‌خوبم‌شرکتم‌کارمیکنم‌حالت‌خاصی‌عم‌ندارعم - مطمعنی؟؟؟ _رع‌چدور‌مگع؟؟ - عیچی‌همینطوری _زنگ‌زدی‌منو‌بع‌رعگبارع‌فوضولی‌بستی‌بعد‌میگی‌عیچی‌همین‌طوری؟؟؟ - چیع‌خو...ع‌شدت‌بیکاریع _کاعش‌منم‌عین‌این‌بک‌شانس‌داشتم‌‌یکی‌عین‌چان‌لوسم‌میکرد،تف‌ت‌شانسم‌ینی...بچگیم‌اون‌وض‌الانم‌این‌وض - توفقدحسودی‌کن _ع‌شدت‌‌پرکاریع +زر‌نزن صدای‌کوکی‌جوابو‌تو‌صورت‌جیمین‌کوبوند‌منم‌ع‌خنده‌منفجرشدم _عگع‌هرهرهات‌تموم‌شده‌قط‌کنم - ن‌قط‌نکن‌من‌تعنا‌میشم😿 _بع‌من‌چع... - جیمین‌میشع‌ببینمت؟؟؟‌ _ن‌بک‌الان‌واقن‌سرم‌شلوغع... - شب‌چی؟ _نی‌تونم...بذارشنبع‌میاعم‌پیشت‌شبم‌میرم‌پیش‌جین - جیمینا...میگی‌دوروز‌صب‌کنم؟؟ هیچی‌نگفت‌فقد‌چن‌ثانیه‌بعد‌قط‌کرد - لعنت‌بت‌کع‌مطمعنم‌کردی‌یع‌اتفاقی‌افتادع.... #ادمین‌میخاد‌ع‌زبون‌خودش‌بگع^_^ کام‌پر‌عآرامشی‌از‌پیپش‌گرفت.... عکس‌بعدی‌رو‌نگاه‌کرد.... _من‌گفتم‌مخشوبزن...نکنع‌عاشقش‌شدی‌جیمین؟؟؟ از‌صندلی‌‌راحتیش‌بلند‌شد‌و‌رفت‌جلوی‌پنجره‌وکام‌عمیق‌دیگع‌عی‌گرفت... ( #ادمین:بسع‌دیگع‌جی‌یانگ‌دقمون‌دادی‌لنتی) الان‌حدودن‌بیست‌سال‌بود‌ه‌اون‌دختر‌رو‌بزرگ‌میکرد... از‌همون‌روزی‌که‌اون‌زن‌گذاشتش‌تو‌بغلش‌عاشقش‌شد... اون‌زن‌گفت‌مواظبش‌باش‌و‌رفتوسرنبش‌خیابون‌تصادف‌کردو‌مرد... ...

۲ هفته پیش
4K