نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بلند_نخند (۱ تصویر)

همیشه تو تصوراتم مردِ با غیرت مردی بود که اگه یه نفر چپ بهم نگاه میکرد ، عربده میزد و حکم مرگِ طرفو صادر میکرد اگه یه تارِ موهامو مردی جز خودش میدید سرم داد ...

همیشه تو تصوراتم مردِ با غیرت مردی بود که اگه یه نفر چپ بهم نگاه میکرد ، عربده میزد و حکم مرگِ طرفو صادر میکرد اگه یه تارِ موهامو مردی جز خودش میدید سرم داد میزد : " #بپوشون_اون_لامصبارو ..." اگه مانتوم یه ذره کوتاه بود دعوام میکرد و مثه ...

۲۹ اردیبهشت 1398
42