نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بـر_محمد_و_آل_محــمَّد_آغازکنی (۱ تصویر)

#نیایش_صبحگاهی خداوندا 🙏 تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم؛ مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را؛ مبادا گم کنم اهداف زیبا را مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت مرا تنها تو نگذاری... ...

#نیایش_صبحگاهی خداوندا 🙏 تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم؛ مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را؛ مبادا گم کنم اهداف زیبا را مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت مرا تنها تو نگذاری... که من تنهاترین تنهام؛ انسانم خدا گوید: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای ...

۸ دی 1398
59K