نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بسوز (۲ تصویر)

#بآرۅݩ دۅبآرِـه تۅ گوشَم میخونِه 💦💧 حآلِ مَنو بِهتَر از #مَن میدونِه💤 حآلِ من و #گریه هآے همیشِه💦💧 میخوآم #بسوزَم بسآزَم نمیشِه...👊

#بآرۅݩ دۅبآرِـه تۅ گوشَم میخونِه 💦💧 حآلِ مَنو بِهتَر از #مَن میدونِه💤 حآلِ من و #گریه هآے همیشِه💦💧 میخوآم #بسوزَم بسآزَم نمیشِه...👊

۲۱ آذر 1396
1
جونم واست بگه: ساعتoo:oo ب وقت تنهایاےفرزانس ذکراین لحظه فقط: #بسوز-و-دم -مزن با من بگو تا کیستی, مهری بگو, ماهی بگو؟ خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو, آهی؟ بگو راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز ...

جونم واست بگه: ساعتoo:oo ب وقت تنهایاےفرزانس ذکراین لحظه فقط: #بسوز-و-دم -مزن با من بگو تا کیستی, مهری بگو, ماهی بگو؟ خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو, آهی؟ بگو راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن دیگر بگو از جان من, جانا چه می‌خواهی بگو؟ گیرم نمی‌گیری دگر, ...

۸ مرداد 1395
1