نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

با_کفار_دوستی_نکنید (۲ تصویر)

#جبهه_اقدام #با_کفار_دوستی_نکنید. همکاری داشت، که علی رغم ظاهری مهربان و صمیمی همیشه در همه ی قرارها خلف وعده می کرد! گاه در قراردادها دست می برد و به تعهداتش عمل نمی کرد!!! همیشه برایش جای ...

#جبهه_اقدام #با_کفار_دوستی_نکنید. همکاری داشت، که علی رغم ظاهری مهربان و صمیمی همیشه در همه ی قرارها خلف وعده می کرد! گاه در قراردادها دست می برد و به تعهداتش عمل نمی کرد!!! همیشه برایش جای سوال بود که چرا آدمی که ظاهرا اینقدر مهربان است و همیشه ادعای دوستی و ...

۴ مرداد 1397
11K
#جبهه_اقدام #با_کفار_دوستی_نکنید همکاری داشت، که علی رغم ظاهری مهربان و صمیمی همیشه در همه ی قرارها خلف وعده می کرد! گاه در قراردادها دست می برد و به تعهداتش عمل نمی کرد!!! همیشه برایش جای ...

#جبهه_اقدام #با_کفار_دوستی_نکنید همکاری داشت، که علی رغم ظاهری مهربان و صمیمی همیشه در همه ی قرارها خلف وعده می کرد! گاه در قراردادها دست می برد و به تعهداتش عمل نمی کرد!!! همیشه برایش جای سوال بود که چرا آدمی که ظاهرا اینقدر مهربان است و همیشه ادعای دوستی و ...

۱۵ خرداد 1397
6K