نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

با_من_برقص (۱ تصویر)

باید اعتراف کنم، حالِ چندان خوشی‌ ندارم. درگیرم. با خودم، با دنیا، با شعر‌هایی‌ که دروغ می‌‌شوند و با دروغ‌هایی‌ که شعر می‌‌شوند. درگیر آدم‌هایی‌ که دوست دارند مرا جورِ دیگری ببینند. با عینکی سیاه ...

باید اعتراف کنم، حالِ چندان خوشی‌ ندارم. درگیرم. با خودم، با دنیا، با شعر‌هایی‌ که دروغ می‌‌شوند و با دروغ‌هایی‌ که شعر می‌‌شوند. درگیر آدم‌هایی‌ که دوست دارند مرا جورِ دیگری ببینند. با عینکی سیاه و بزرگ . شاید خیلی‌ سیاه تر و بزرگ تر. مادرم دوست دارد مثل قبل ...

۱۳ آذر 1396
7K