نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم (۱۳ تصویر)

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم هـوایت می زند بر سر، دلم دیوانه می گردد! چه عطری در هوایت هست؟! نمیدانم...نمیدانم..

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم هـوایت می زند بر سر، دلم دیوانه می گردد! چه عطری در هوایت هست؟! نمیدانم...نمیدانم..

۲۶ آبان 1398
102
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چقدر همه چیز خوب و عالیست! وقتی تو هستی و من هر روز دیوانه وار تر از دیروز دوست داشتنت را جشن میگیرم

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چقدر همه چیز خوب و عالیست! وقتی تو هستی و من هر روز دیوانه وار تر از دیروز دوست داشتنت را جشن میگیرم

۲۶ آبان 1398
126
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چشمات یه مدرکیه که میگه بهشت وجود داره

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چشمات یه مدرکیه که میگه بهشت وجود داره

۲۶ آبان 1398
113
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ

۲۶ آبان 1398
115
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم دیشب به خیالم به لبت بوسه زدم. صبح شد! نفسم عطر تـو دارد، هنـوز..

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم دیشب به خیالم به لبت بوسه زدم. صبح شد! نفسم عطر تـو دارد، هنـوز..

۲۶ آبان 1398
106
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چقدر سینه جای کوچکی است، برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چقدر سینه جای کوچکی است، برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

۲۶ آبان 1398
128
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم درآغوشــم بگیر❣ کـــہ بہ امنیـــت آن محتاجم❣ بہ شـــانہ هـــایت❣ و نوازشــت❣ بیاتاروےچشمم بنشـانمت❣ کــہ مـن بےنهـایت❣ دوســتت دارم و❣ میخواهمت

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم درآغوشــم بگیر❣ کـــہ بہ امنیـــت آن محتاجم❣ بہ شـــانہ هـــایت❣ و نوازشــت❣ بیاتاروےچشمم بنشـانمت❣ کــہ مـن بےنهـایت❣ دوســتت دارم و❣ میخواهمت

۲۶ آبان 1398
262
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم همه چیت مال منه ❣ چشات،لبات،نفسات،خنده❣ هات ،بغلت ،جسمت،روحت ...❣ فهمیدی ؟!؟❣ تو فقط مالِ خودِ خودمی ..

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم همه چیت مال منه ❣ چشات،لبات،نفسات،خنده❣ هات ،بغلت ،جسمت،روحت ...❣ فهمیدی ؟!؟❣ تو فقط مالِ خودِ خودمی ..

۲۵ آبان 1398
141
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چه آرامشی در من است ❣ وقتی با منی ❣ و چه آشوبیده ام بی تو ...!!❣ دور نشو مرا از من نگیر ❣ من حوالی تو بودن را دوست دارم ..

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم چه آرامشی در من است ❣ وقتی با منی ❣ و چه آشوبیده ام بی تو ...!!❣ دور نشو مرا از من نگیر ❣ من حوالی تو بودن را دوست دارم ..

۲۵ آبان 1398
103
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم حَتے شَبیه اسم تو را هم که مےبَرند ، با هر اشاره بَند دلَم پاره مےشود...

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم حَتے شَبیه اسم تو را هم که مےبَرند ، با هر اشاره بَند دلَم پاره مےشود...

۲۵ آبان 1398
116
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم آمدی جانم به قربانت، ولی بمان! ماندنت آنقدر شیرین است، که تمامِ دیر آمدنت را یک تنه جبران میکند

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم آمدی جانم به قربانت، ولی بمان! ماندنت آنقدر شیرین است، که تمامِ دیر آمدنت را یک تنه جبران میکند

۲۵ آبان 1398
104
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم کـاش! مهـرِ پـایـیــز 🍁 بـه دلـت بیفـتـد؛ بـرگـردی...

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم کـاش! مهـرِ پـایـیــز 🍁 بـه دلـت بیفـتـد؛ بـرگـردی...

۲۵ آبان 1398
112
#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم مثـل لـرزیدن آرامِ یـک... مزرعهٔ چای در نم نم بـاران می لـرزد دل مـن وقتی نام «تـو» را میشنوم.

#بانوی_زیبایم_یگانه_خانمم مثـل لـرزیدن آرامِ یـک... مزرعهٔ چای در نم نم بـاران می لـرزد دل مـن وقتی نام «تـو» را میشنوم.

۲۵ آبان 1398
143