نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

باغ (۱۷۴ تصویر)

#ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ #ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ; #ﻫﻮﺭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ #ﺑﺎﺑﺎﺵ #ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺯﺩﻩ : ﻭﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻋﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯼ #ﻋﻤﻮﺵ : ﻫﺮﻭﻗﺖ خاستین #تنها بشین برین #باغ من !! ...

#ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ #ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ; #ﻫﻮﺭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ #ﺑﺎﺑﺎﺵ #ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺯﺩﻩ : ﻭﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻋﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯼ #ﻋﻤﻮﺵ : ﻫﺮﻭﻗﺖ خاستین #تنها بشین برین #باغ من !! ﻭﺍﻻ ﺍﻭﻧﻤﻮﻗﻊ ﮎ ﻣﻦ ﺩﻭﺳت ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ #ﮐﺎﺭﺗﯽ ﺑﻬﻢ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻓﻬﻤﯿﺪ ...

۳ روز پیش
7K
هر زمان مے‌بینے... #باغ‌آفت‌‌زدھ‌ے شعرِ ڪسے بے‌برگ است ... حمد و توحید بخوان!!!!! اتفاقے ڪھ قرار است بیفتد مرگ است..!!

هر زمان مے‌بینے... #باغ‌آفت‌‌زدھ‌ے شعرِ ڪسے بے‌برگ است ... حمد و توحید بخوان!!!!! اتفاقے ڪھ قرار است بیفتد مرگ است..!!

۳ روز پیش
3K
#خلاقیت#هنر#باغ

#خلاقیت#هنر#باغ

۴ روز پیش
7K
#خلاقیت#هنر#باغ

#خلاقیت#هنر#باغ

۴ روز پیش
7K
#خلاقیت#باغ

#خلاقیت#باغ

۴ روز پیش
4K
#باغ بوچارت در#کانادا یکی از زیباترین باغ گلهای طبیعی جهان

#باغ بوچارت در#کانادا یکی از زیباترین باغ گلهای طبیعی جهان

۱ هفته پیش
2K
#خلاقیت#هنر#باغ

#خلاقیت#هنر#باغ

۲ هفته پیش
9K
#خلاقیت#هنر#باغ

#خلاقیت#هنر#باغ

۲ هفته پیش
11K
#باغ ارم

#باغ ارم

۲ هفته پیش
2K
یهویی #باغ سنگی😉با رفقای#پایه

یهویی #باغ سنگی😉با رفقای#پایه

۲۳ آبان 1396
6K
#خلاقیت#طبیعت#باغ

#خلاقیت#طبیعت#باغ

۲۲ آبان 1396
6K
#طبیعت#باغ

#طبیعت#باغ

۱۸ آبان 1396
2K
#خلاقیت#هنر#باغ#طبیعت

#خلاقیت#هنر#باغ#طبیعت

۱۳ آبان 1396
12K
نخفته ایم که #شب بگذرد، #سحر بزند که #آفتاب چو #ققنوس ، بال و پر بزند نخفته ایم که تا #صبح_شاعرانه ی ما ز ره رسیده و همراه #عشق در بزند #نسیم ، #بوی تو ...

نخفته ایم که #شب بگذرد، #سحر بزند که #آفتاب چو #ققنوس ، بال و پر بزند نخفته ایم که تا #صبح_شاعرانه ی ما ز ره رسیده و همراه #عشق در بزند #نسیم ، #بوی تو را می برد به همره خود که با #غرور ، به #گل های #باغ سر ...

۲۶ مهر 1396
25K
#دل_تنگ من چه در #وهم_وجودم ، چه عدم ، دل تنگ ام از #عدم تا به #وجود آمده ام ، دل تنگ ام روح از #افلاک و #تن از #خاک ، در این #ساغر_پاک از ...

#دل_تنگ من چه در #وهم_وجودم ، چه عدم ، دل تنگ ام از #عدم تا به #وجود آمده ام ، دل تنگ ام روح از #افلاک و #تن از #خاک ، در این #ساغر_پاک از درآمیختن #شادی و #غم دل تنگ ام... خوشه ای از #ملکوت تو مرا دور انداخت ...

۲۱ مهر 1396
11K
#خلاقیت#باغ

#خلاقیت#باغ

۲۱ مهر 1396
13K
#طبیعت#باغ#خلاقیت#هنر

#طبیعت#باغ#خلاقیت#هنر

۲۰ مهر 1396
6K
#طبیعت#باغ#هنر#خلاقیت

#طبیعت#باغ#هنر#خلاقیت

۲۰ مهر 1396
6K
#طبیعت#باغ

#طبیعت#باغ

۲۰ مهر 1396
3K
#طبیعت#خلاقیت#هنر#جهانگردی #باغ با #گل به شکل و اندازه ی هواپیما

#طبیعت#خلاقیت#هنر#جهانگردی #باغ با #گل به شکل و اندازه ی هواپیما

۲۰ مهر 1396
6K