نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

باران_رحمت_خداست (۱ تصویر)

☔️ ☔️ ☔️ #باران_رحمت_خداست باران که می‌بارد، زمین گویی روح تازه‌ای به خود می‌گیرد. درختان حیات تازه از سر می‌گیرند و جانوران به تبع آن شور و نشاط دیگری می‌گیرند. بـاران ، نویدبخش زندگی دوباره‌ای ...

☔️ ☔️ ☔️ #باران_رحمت_خداست باران که می‌بارد، زمین گویی روح تازه‌ای به خود می‌گیرد. درختان حیات تازه از سر می‌گیرند و جانوران به تبع آن شور و نشاط دیگری می‌گیرند. بـاران ، نویدبخش زندگی دوباره‌ای است برای زمینی که در پی بی‌آبی مرده است ... خشک و لم‌یزرع و باران ...

۲۱ مهر 1397
5K