نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای_گلواژه_آفرینش (۱ تصویر)

* * #ای_گلواژه_آفرینش! کجا زبان ما را رسد که #وصف تو گوییم و کجا به #اندیشه ما آید که #ذکرتو آریم، و کجا توان #قلم بود که نقش حسن تو نویسد و کدام #آینه است ...

* * #ای_گلواژه_آفرینش! کجا زبان ما را رسد که #وصف تو گوییم و کجا به #اندیشه ما آید که #ذکرتو آریم، و کجا توان #قلم بود که نقش حسن تو نویسد و کدام #آینه است که #درخشش نور تو را بتاباند #فاطمه! ای بزرگ #بانو! ای نام تو، جامع کمالاتت ...

۱۱ فروردین 1395
120