نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای_شهیــد (۲ تصویر)

#ای_شهیــد ؛ بانوان زیادے هستند ڪہ هر روز پشت سنگر سیاهِ ساده و سنگین خود #دفاع مےڪنند🌸🍃 از خون سرخ شماو هر لحظہ شہیــد مےشوند با طعنہ هاے مردم شهـر! مدافعان حرم اند 🕊 #مدافعین_حجاب_وحـیا ...

#ای_شهیــد ؛ بانوان زیادے هستند ڪہ هر روز پشت سنگر سیاهِ ساده و سنگین خود #دفاع مےڪنند🌸🍃 از خون سرخ شماو هر لحظہ شہیــد مےشوند با طعنہ هاے مردم شهـر! مدافعان حرم اند 🕊 #مدافعین_حجاب_وحـیا #وارثان‌ارثیه_حضرت_‌زهرا(س) https://sapp.ir/hejabzahrai

۳۰ اردیبهشت 1398
4K
#ای_شهیــد🌷💞 بانوان زیادے هستند ڪہ هر روز پشت سنگر سیاهِ چـادرشان دفاع مےڪنند از خون سرخ شما! و هر لحظہ شہیــد مےشوند با طعنہ هاے مردم شهــر. #مدافعان_حجاب 👇👇 @pelakkhaki 👆👆

#ای_شهیــد🌷💞 بانوان زیادے هستند ڪہ هر روز پشت سنگر سیاهِ چـادرشان دفاع مےڪنند از خون سرخ شما! و هر لحظہ شہیــد مےشوند با طعنہ هاے مردم شهــر. #مدافعان_حجاب 👇👇 @pelakkhaki 👆👆

۲۴ مرداد 1396
8K