نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای_انسان (۱ تصویر)

#ای_انسان! اگر نمی توانی اقیانوس باشی، دریا باش، اگر نه رودخانه باش واگر نمی توانی رودخانه باشی نهری کوچک باش، اما هیچ گاه مرداب نباش. #نهری باش جاری، #زلال و #مهربان و با جوشش زیبایت ...

#ای_انسان! اگر نمی توانی اقیانوس باشی، دریا باش، اگر نه رودخانه باش واگر نمی توانی رودخانه باشی نهری کوچک باش، اما هیچ گاه مرداب نباش. #نهری باش جاری، #زلال و #مهربان و با جوشش زیبایت زندگی را به همه هدیه کن چون وقتی حرکت می کنی هم زنده ای و ...

۲۸ مهر 1394
1K