نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انی (۱۳ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین شهید علی احمدی‌گوکی | درس شهادت و رشادت و شهامت و شجاعت را از سرورمان حسین (ع) ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین شهید علی احمدی‌گوکی | درس شهادت و رشادت و شهامت و شجاعت را از سرورمان حسین (ع) آموختیم | همچون پروانه گرد شمع ولایت بچرخید و ولایت را نور هدایت جامعه مسلمین ...

۳۰ شهریور 1398
126K
عمت عین الیکول الدنیا بس فلوس🙄💕 دنیا المابیهة #انی 🙊💜 من امداهة🙈😌

عمت عین الیکول الدنیا بس فلوس🙄💕 دنیا المابیهة #انی 🙊💜 من امداهة🙈😌

۱۹ تیر 1398
4K
مختنکه من کلشی #انی 👇😢 ضایعه و مدری #شجانی 👌🚬 نیتی اروح الفد #مکان🏃🏥 حته احس انی #بامان🎻🔕 مشتهیه هاذا الیسمونه #الکبر💔🚑 حته اریح نفسی من هم #العمر 🎡😐 الدنیا شبعتنی #عذاب👏😥 خلی اروحن #للتراب❓🚷 ...

مختنکه من کلشی #انی 👇😢 ضایعه و مدری #شجانی 👌🚬 نیتی اروح الفد #مکان🏃🏥 حته احس انی #بامان🎻🔕 مشتهیه هاذا الیسمونه #الکبر💔🚑 حته اریح نفسی من هم #العمر 🎡😐 الدنیا شبعتنی #عذاب👏😥 خلی اروحن #للتراب❓🚷 کافی ملیت و بعد ماضل #صبر ✋😣 مشتهیه هاذا الیسمونه #الکبر

۴ تیر 1398
4K
#کلها ضلت بیه تجرح #وانی ساکت جی فقیر #الناس تحکمها المصالح #وانی یحکمنی الضمیر #علی الطیبه معلم انی #وطبعی ثابت ما یمیل #غیری یجرح #عادی کلش #انی اجرح ؟ #مستحیل !

#کلها ضلت بیه تجرح #وانی ساکت جی فقیر #الناس تحکمها المصالح #وانی یحکمنی الضمیر #علی الطیبه معلم انی #وطبعی ثابت ما یمیل #غیری یجرح #عادی کلش #انی اجرح ؟ #مستحیل !

۲۵ اردیبهشت 1398
5K
٠ #انی میت من زمان #هذا جذاب 💔👉 #الحدر ضلعی یدگ💔

٠ #انی میت من زمان #هذا جذاب 💔👉 #الحدر ضلعی یدگ💔

۲۱ آذر 1396
3K
هذا واحد #حبیبه تزوجت وصاروا جیران #یکول:👇 🏻 یا #حایط الجیران سولفلی #عنهه هیه #التون بلیل لو هذا #ابنهه ...? #جاوبته:👇 🏻 یل تسأل #الحیطان وتنشده #عنی های #انی یلمحبوب مو ونة #ابنی

هذا واحد #حبیبه تزوجت وصاروا جیران #یکول:👇 🏻 یا #حایط الجیران سولفلی #عنهه هیه #التون بلیل لو هذا #ابنهه ...? #جاوبته:👇 🏻 یل تسأل #الحیطان وتنشده #عنی های #انی یلمحبوب مو ونة #ابنی

۲ شهریور 1396
4K
صرت کل ما #یسألونی #جوابی حیل ما بیه مو بس #انی ناس #هوای.. #المفارک یحس العافیه #شویه..

صرت کل ما #یسألونی #جوابی حیل ما بیه مو بس #انی ناس #هوای.. #المفارک یحس العافیه #شویه..

۳۰ خرداد 1396
3K
#مجنونک صرت بس #للجنون 👈اشکال. #والعشک مو با 💕لحجی. عندی👈 العشک 👏افعال وکلمه #احبک تری👈 بکل 💋حلک👈 تنکال. بس #انی ما #کتلک #احبک. 😉#صدکنی 💖کلبی 💋الکال✔😘😘😘😘😘

#مجنونک صرت بس #للجنون 👈اشکال. #والعشک مو با 💕لحجی. عندی👈 العشک 👏افعال وکلمه #احبک تری👈 بکل 💋حلک👈 تنکال. بس #انی ما #کتلک #احبک. 😉#صدکنی 💖کلبی 💋الکال✔😘😘😘😘😘

۲۵ دی 1395
2K
میخوای مثل من باشی هه موفق باشی #انی

میخوای مثل من باشی هه موفق باشی #انی

۲۰ شهریور 1395
3K
عشت عمری ادور ماکو بس #اهموم وعلی ابواب الفرح دکیت #عنوانی بلکی یحن علیه وجاره لیه #یشوف مثل حال الیموت بغربه #خلانی وین الکه الفرج یاربی بس #اوهام وعلی کلبی المصایب لیش بس #انی تحیاتے..رضاابن ...

عشت عمری ادور ماکو بس #اهموم وعلی ابواب الفرح دکیت #عنوانی بلکی یحن علیه وجاره لیه #یشوف مثل حال الیموت بغربه #خلانی وین الکه الفرج یاربی بس #اوهام وعلی کلبی المصایب لیش بس #انی تحیاتے..رضاابن الاهــــــــــواز.

۲۱ مرداد 1395
5K
#تصمیمی✍✍█∝█ ⇧⇧⇧⇧⇧ #انی ... متحلف لآبوچ . ...ای من یموت.. اله بچفوف امی... اغم اجنازته..

#تصمیمی✍✍█∝█ ⇧⇧⇧⇧⇧ #انی ... متحلف لآبوچ . ...ای من یموت.. اله بچفوف امی... اغم اجنازته..

۲ اردیبهشت 1395
593
#عمی مو مغرور بس مالی #خلگ #انی متواضع ولکن #مختنگ #حیل تعبان وابد مابیه #حیل #والله اوشل دموع إذا مر بیه #لَیْل #غیر اذا ارتاح اشبعهم #عشگ #عمی مو مغرور بس مالی #خلگ

#عمی مو مغرور بس مالی #خلگ #انی متواضع ولکن #مختنگ #حیل تعبان وابد مابیه #حیل #والله اوشل دموع إذا مر بیه #لَیْل #غیر اذا ارتاح اشبعهم #عشگ #عمی مو مغرور بس مالی #خلگ

۱۲ فروردین 1395
4K
#عمی مو مغرور بس مالی #خلگ #انی متواضع ولاکن #مختنگ #حیل تعبان وابد مابیه #حیل #والله اوشل دموع إذا مر بیه #لَیْل #غیر اذا ارتاح اشبعهم #عشگ #عمی مو مغرور بی مالی #خلگ

#عمی مو مغرور بس مالی #خلگ #انی متواضع ولاکن #مختنگ #حیل تعبان وابد مابیه #حیل #والله اوشل دموع إذا مر بیه #لَیْل #غیر اذا ارتاح اشبعهم #عشگ #عمی مو مغرور بی مالی #خلگ

۲۸ اسفند 1394
5K