نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انگیزه_آفرینش (۱ تصویر)

انگیزۀ آفرینش (ازعلامه طباطبایی ره) انسان از نخستین روزهای پیدایش و زندگی خود با شعور خدادادی-خواه‌ناخواه -به وجود عده‌ای از مجهولات پی‌برده و با غریزۀ کنجکاوی حل آنها را از خود خواسته و از خود ...

انگیزۀ آفرینش (ازعلامه طباطبایی ره) انسان از نخستین روزهای پیدایش و زندگی خود با شعور خدادادی-خواه‌ناخواه -به وجود عده‌ای از مجهولات پی‌برده و با غریزۀ کنجکاوی حل آنها را از خود خواسته و از خود می‌پرسد: آیا جهان هستی مشهود، خدای آفریننده‌ای دارد؟ در صورتی که آفریننده‌ای در کار باشد، ...

۲۷ آذر 1398
10K