نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انفاق_وشرایط_پذیرش_آن (۴ تصویر)

#دین_واندیشه4 #بخش2 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن 4.ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺍﮔﺮ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ: 💠 «ﻭَ ﺇِﻥْ ﺗُﺨْﻔُﻮﻫﺎ ﻭَ ﺗُﺆْﺗُﻮﻫَﺎ ﺍﻟْﻔُﻘَﺮﺍءَ ﻓَﻬُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ» ” ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ” (ﺑﻘﺮﻩ ...

#دین_واندیشه4 #بخش2 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن 4.ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺍﮔﺮ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ: 💠 «ﻭَ ﺇِﻥْ ﺗُﺨْﻔُﻮﻫﺎ ﻭَ ﺗُﺆْﺗُﻮﻫَﺎ ﺍﻟْﻔُﻘَﺮﺍءَ ﻓَﻬُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ» ” ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ” (ﺑﻘﺮﻩ 271). 5.ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ «ﻳﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟﺎ ﺗُﺒْﻄِﻠُﻮﺍ ...

۳ آذر 1398
3K
#دین_واندیشه4 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن انفاق در راه خدا یکی از اعمالی است که اجر آن را فقط خود پروردگار می تواند محاسبه کند.اما انفاق کردن شرایطی دارد. 💠 ما شیعه و پیرو امامانی هستیم که همواره اعمالشان ...

#دین_واندیشه4 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن انفاق در راه خدا یکی از اعمالی است که اجر آن را فقط خود پروردگار می تواند محاسبه کند.اما انفاق کردن شرایطی دارد. 💠 ما شیعه و پیرو امامانی هستیم که همواره اعمالشان را در راه خدا انفاق می کردند و توصیه این بزرگواران به شیعیان این بود ...

۳ آذر 1398
4K
#دین_واندیشه4 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن انفاق در راه خدا یکی از اعمالی است که اجر آن را فقط خود پروردگار می تواند محاسبه کند.اما انفاق کردن شرایطی دارد. ما شیعه و پیرو امامانی هستیم که همواره اعمالشان را ...

#دین_واندیشه4 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن انفاق در راه خدا یکی از اعمالی است که اجر آن را فقط خود پروردگار می تواند محاسبه کند.اما انفاق کردن شرایطی دارد. ما شیعه و پیرو امامانی هستیم که همواره اعمالشان را در راه خدا انفاق می کردند و توصیه این بزرگواران به شیعیان این بود که ...

۲۴ خرداد 1398
1K
#دین_واندیشه4 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن انفاق در راه خدا یکی از اعمالی است که اجر آن را فقط خود پروردگار می تواند محاسبه کند.اما انفاق کردن شرایطی دارد. ما شیعه و پیرو امامانی هستیم که همواره اعمالشان را ...

#دین_واندیشه4 #انفاق_وشرایط_پذیرش_آن انفاق در راه خدا یکی از اعمالی است که اجر آن را فقط خود پروردگار می تواند محاسبه کند.اما انفاق کردن شرایطی دارد. ما شیعه و پیرو امامانی هستیم که همواره اعمالشان را در راه خدا انفاق می کردند و توصیه این بزرگواران به شیعیان این بود که ...

۲۱ بهمن 1395
740