نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امام_علی_علیہ_السلام (۴ تصویر)

❤️ #امام_علی_علیہ_السلام: هرگاه بہ تو خوبےشد، آن را یادآوری کن، و هرگاه تو خوبےکردی ، آن را از یاد ببر. 📚 میزان الحکمه،ج۷،ص، ۳۱۲ 🍃🌸🍃

❤️ #امام_علی_علیہ_السلام: هرگاه بہ تو خوبےشد، آن را یادآوری کن، و هرگاه تو خوبےکردی ، آن را از یاد ببر. 📚 میزان الحکمه،ج۷،ص، ۳۱۲ 🍃🌸🍃

۲۵ آذر 1396
4K
❤️ #امام_علی_علیہ_السلام: منفورترین بندگان نزد خداوند سبحان دانشمند مغرور و متکبراست ... 📚میزان الحکمه ج،1 ص، 572

❤️ #امام_علی_علیہ_السلام: منفورترین بندگان نزد خداوند سبحان دانشمند مغرور و متکبراست ... 📚میزان الحکمه ج،1 ص، 572

۹ آذر 1396
6K
❤️ #امام_علی_علیہ_السلام: فـرق دو عـمل ❗️ 👈چقدر فرق است میان دو عمل: ①عملے کہ لذتش میرود و پےآمدش مےماند. #و.... ②عملے ڪه رنجش تمام میشود و پاداشش باقے مےماند. 📚نهج البلاغه،حڪمت ۱۲۱

❤️ #امام_علی_علیہ_السلام: فـرق دو عـمل ❗️ 👈چقدر فرق است میان دو عمل: ①عملے کہ لذتش میرود و پےآمدش مےماند. #و.... ②عملے ڪه رنجش تمام میشود و پاداشش باقے مےماند. 📚نهج البلاغه،حڪمت ۱۲۱

۲۰ مهر 1396
3K
در شگفتم از شخص #متکبّر، کہ دیروز #نطفہ ای بودہ و فردا #لاشہ ای است. عَجِبتُ لِلمُتَکَبِّرِ الَّذی کانَ بِالمسِ نُطفَةً وَیَکونُ غَدا جیفَةً؛ #امام_علی_علیہ_السلام #نهج_البلاغہ(صبحے صالح)،ص۴۹۱، حکمت ۱۲۶

در شگفتم از شخص #متکبّر، کہ دیروز #نطفہ ای بودہ و فردا #لاشہ ای است. عَجِبتُ لِلمُتَکَبِّرِ الَّذی کانَ بِالمسِ نُطفَةً وَیَکونُ غَدا جیفَةً؛ #امام_علی_علیہ_السلام #نهج_البلاغہ(صبحے صالح)،ص۴۹۱، حکمت ۱۲۶

۳۱ فروردین 1396
26K