نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

الهے_آمین (۵ تصویر)

فڪر روزے را بڪن صداے دلنواز اذان بپیچد بر کلبه‌ے خوشبختے ما و منے کہ اقتدا میڪنم به تو و مایی که مشتاقانه مےشتابیم به سمتــ حضرتــ عشق... فکر روزے را بڪن ڪه چه عاشقانه ...

فڪر روزے را بڪن صداے دلنواز اذان بپیچد بر کلبه‌ے خوشبختے ما و منے کہ اقتدا میڪنم به تو و مایی که مشتاقانه مےشتابیم به سمتــ حضرتــ عشق... فکر روزے را بڪن ڪه چه عاشقانه با بند بند انگشتانم پروردگار را تسبیح بگویے و منی که با بند بند وجودم ...

۱۸ اردیبهشت 1398
9K
#الهے_آمین#یارب_العالمین

#الهے_آمین#یارب_العالمین

۱۹ خرداد 1396
3K
بلاے جان هر مردے زن محجوب وفهمیده ست😍 الهے هیچ مردی را نڪن دور ازبلا هرگز😜 #الهے_آمین😍 #توآن_بلای_قشنگی_که_آمدی_بسرم

بلاے جان هر مردے زن محجوب وفهمیده ست😍 الهے هیچ مردی را نڪن دور ازبلا هرگز😜 #الهے_آمین😍 #توآن_بلای_قشنگی_که_آمدی_بسرم

۴ خرداد 1396
4K
#الهے_آمین

#الهے_آمین

۳ خرداد 1396
4K
خدا ڪند همہ ے #عشـــق ها بہ هم برســند من و ٺو نیز در این لا بہ لا بہ هم برســیم 😜 همہ #مجــردا بگن الهے آمین ^__^ #الهے_آمین 😁

خدا ڪند همہ ے #عشـــق ها بہ هم برســند من و ٺو نیز در این لا بہ لا بہ هم برســیم 😜 همہ #مجــردا بگن الهے آمین ^__^ #الهے_آمین 😁

۱۸ بهمن 1395
10K