نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اللّهُمّ_عَجّل (۲۲ تصویر)

آقاجان تورا آزرده‌ام اما همیشہ #دوستٺ_دارم بہ چشمٺ معذرٺ خواهے بسیارے #بدهڪارم #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ

آقاجان تورا آزرده‌ام اما همیشہ #دوستٺ_دارم بہ چشمٺ معذرٺ خواهے بسیارے #بدهڪارم #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ

۴ هفته پیش
3K
آقاجان شب #یلـدا اگر با #تـو سپـر شد یلداست یـا اگر این شب مـا باتو #سحر شد یلداست شب نشینے و ڪنار دِگران خوب امـّا با تـو و #عشق تو گر جملہ بہ سر شد ...

آقاجان شب #یلـدا اگر با #تـو سپـر شد یلداست یـا اگر این شب مـا باتو #سحر شد یلداست شب نشینے و ڪنار دِگران خوب امـّا با تـو و #عشق تو گر جملہ بہ سر شد یلداست چون شهیـدان تو ای شَهدِ #شهادت نوشـان سینہ مان گـر بہ دفـاع از تـو ...

۳۰ آذر 1398
8K
چہ شود فرصت دیدار بہ ما هم بدهند؟ فیض هم صحبتے یار بہ ما هم بدهند؟ آن قدر بر در این خانه گدا مے مانیم لقـب نوکر دربار بہ ما هم بدهند #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ #م_ح_م_د_بن_حسن_العسکری

چہ شود فرصت دیدار بہ ما هم بدهند؟ فیض هم صحبتے یار بہ ما هم بدهند؟ آن قدر بر در این خانه گدا مے مانیم لقـب نوکر دربار بہ ما هم بدهند #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ #م_ح_م_د_بن_حسن_العسکری

۱۴ آذر 1398
216
💞 #آقاجان گر چہ بدم امّا تو را مے‎خواهم آقا مجنون تمنّایے بہ جز لیلا ندارد خوشبخت آنکہ انتخابش کرده‎اے تو بدبخت آنکہ این لیاقت را ندارد دلداده تنها لذّتش دیدار یار است وابستگے بہ ...

💞 #آقاجان گر چہ بدم امّا تو را مے‎خواهم آقا مجنون تمنّایے بہ جز لیلا ندارد خوشبخت آنکہ انتخابش کرده‎اے تو بدبخت آنکہ این لیاقت را ندارد دلداده تنها لذّتش دیدار یار است وابستگے بہ لذّت دنیا ندارد #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۲۳ مرداد 1398
56
اے خضر راه گمشدگان در مسیر #عشـق چشم #انتظار هر چہ نشستم نیامدے گفتند سبز پوش، تو از #کعبہ می رسے هر #جمعـہ رو بہ کعبہ نشستم #نیامدے #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

اے خضر راه گمشدگان در مسیر #عشـق چشم #انتظار هر چہ نشستم نیامدے گفتند سبز پوش، تو از #کعبہ می رسے هر #جمعـہ رو بہ کعبہ نشستم #نیامدے #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۱۸ مرداد 1398
117
💞 #آقاجان دیده در #حسرت دیدار شما مانده هنوز بہ #تمناے نگاهت دل ما مانده هنوز فقرا پیش #کریمان کہ معطل نشوند #منتظر بر سر راه تو #گدا مانده هنوز در نبودت ز دلم صدق ...

💞 #آقاجان دیده در #حسرت دیدار شما مانده هنوز بہ #تمناے نگاهت دل ما مانده هنوز فقرا پیش #کریمان کہ معطل نشوند #منتظر بر سر راه تو #گدا مانده هنوز در نبودت ز دلم صدق و صفا کم کم رفت #مهرت اما بہ #دلم شکر خدا مانده هنوز همه حاجات ...

۱۷ مرداد 1398
265
💞 #آقاجان نگاه رحمتت بر ماست، مے دانم کہ مے آیی #تو تنها و #علے تنهاست مے دانم کہ مے آیی اگرچہ غایبے دنیا بہ چشم خویش مے بیند لواے دولتت برپاست مے دانم کہ ...

💞 #آقاجان نگاه رحمتت بر ماست، مے دانم کہ مے آیی #تو تنها و #علے تنهاست مے دانم کہ مے آیی اگرچہ غایبے دنیا بہ چشم خویش مے بیند لواے دولتت برپاست مے دانم کہ مے آیی #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۱۴ مرداد 1398
104
بے تو، از غصہ تلمبار شدن هم دارد این همہ فاصلہ بیمار شدن هم دارد وقتے از جمعہ ے موعود نباشد خبرے شنبہ ها مایہ ے آزار شدن هم دارد #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

بے تو، از غصہ تلمبار شدن هم دارد این همہ فاصلہ بیمار شدن هم دارد وقتے از جمعہ ے موعود نباشد خبرے شنبہ ها مایہ ے آزار شدن هم دارد #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۱۲ مرداد 1398
25
💞 #آقاجان بین ما فاصلہ ها فاصلہ انداختہ اند کاش این فاصلہ با آمدنت سر مے شد شهر ما بوے خدا داشت، دوباره اے کاش با ظهورت نفس شهر معطّر مے شد #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

💞 #آقاجان بین ما فاصلہ ها فاصلہ انداختہ اند کاش این فاصلہ با آمدنت سر مے شد شهر ما بوے خدا داشت، دوباره اے کاش با ظهورت نفس شهر معطّر مے شد #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۸ مرداد 1398
58
💞 #آقاجان اے راز نگهدارِ دِل زار ڪجائے؟ اے برق مناجاٺِ شبِ تار ڪجائے؟ صحراے غمٺ پرشده از قافلہ عشق اے قافلہ را قافلہ سالار ڪجائے؟ #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

💞 #آقاجان اے راز نگهدارِ دِل زار ڪجائے؟ اے برق مناجاٺِ شبِ تار ڪجائے؟ صحراے غمٺ پرشده از قافلہ عشق اے قافلہ را قافلہ سالار ڪجائے؟ #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۸ مرداد 1398
73
💞 #آقاجان دنیا شده است انجمن گنده لات ها جایے در این میانہ براے کمال نیست در سر هواے وصل تو دارم ، همین و بس چون شیعہ ے نگاه تو هستم ، محال نیست ...

💞 #آقاجان دنیا شده است انجمن گنده لات ها جایے در این میانہ براے کمال نیست در سر هواے وصل تو دارم ، همین و بس چون شیعہ ے نگاه تو هستم ، محال نیست #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۵ مرداد 1398
109
#میــدان عمــل خالیست او در پے #ســرباز است چون ما همــہ

#میــدان عمــل خالیست او در پے #ســرباز است چون ما همــہ "ســرباریم" #ســردار نمے آید... #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۵ مرداد 1398
80
💞 #آقاجان کاش مے شد سینہ ام را پر کنم از #عشق تو آنقدر لبریز کہ از لب هاے من نام تو تنها شود جارے فقط #یابن.الحسن... #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

💞 #آقاجان کاش مے شد سینہ ام را پر کنم از #عشق تو آنقدر لبریز کہ از لب هاے من نام تو تنها شود جارے فقط #یابن.الحسن... #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۴ مرداد 1398
83
ما زمزمہ حضور را مے فهمیم معناے زلال #نور را مے فهمیم از بس کہ بہ انتظارت ماندیم ای باور #دل ظهور را مے فهمیم #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

ما زمزمہ حضور را مے فهمیم معناے زلال #نور را مے فهمیم از بس کہ بہ انتظارت ماندیم ای باور #دل ظهور را مے فهمیم #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۱ مرداد 1398
25
💞 #اقاجان دل بیقرار نیست

💞 #اقاجان دل بیقرار نیست "ادا در می آوریم" چشم انتظار نیست "ادا در می آوریم" بر لب دعای ندبه... و دل غرق شهوت است این انتظار نیست "ادا در می آوریم" آقا محب واقعی ات در میان ما یک از هزار نیست "ادا در می آوریم" #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۳۱ تیر 1398
56
ای #عشق بی نشان به خدا خسته ام، بیا چون موسم خزان به خدا خسته ام، بیا آخر بیا بگو به چه اسمی بخوانمت یا صاحب الزمان به خدا خسته ام ، بیا #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

ای #عشق بی نشان به خدا خسته ام، بیا چون موسم خزان به خدا خسته ام، بیا آخر بیا بگو به چه اسمی بخوانمت یا صاحب الزمان به خدا خسته ام ، بیا #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۲۶ تیر 1398
57
مَن دِلم گِرِفته هَرچه می‌رَوَم نمی‌رِسَم ... رَدِّ پای دوست کـوچه ‌باغِ عشـق .. سایبانِ زندگی کجاست..؟! #أَین_صاحبنا #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

مَن دِلم گِرِفته هَرچه می‌رَوَم نمی‌رِسَم ... رَدِّ پای دوست کـوچه ‌باغِ عشـق .. سایبانِ زندگی کجاست..؟! #أَین_صاحبنا #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۲۳ تیر 1398
23
💞 #آقاجان صفای ساحل چشمت به دریا می کشد ما را تمنای وصال تو به صحرا می کشد ما را من از آدینه ها تا نیایی ،از تکرار بیزارم فقط شوق تماشایت به فردا می ...

💞 #آقاجان صفای ساحل چشمت به دریا می کشد ما را تمنای وصال تو به صحرا می کشد ما را من از آدینه ها تا نیایی ،از تکرار بیزارم فقط شوق تماشایت به فردا می کشد ما را #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۲۱ تیر 1398
67
صدها گله پیش #یار بردن عشق است با عشـق ‌تو چوب‌طعنه‌خوردن #عشق‌است ای #قلب تپنده ی جهان #آقاجان یک بار تو را دیدن و #سرسپردن عشق است #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

صدها گله پیش #یار بردن عشق است با عشـق ‌تو چوب‌طعنه‌خوردن #عشق‌است ای #قلب تپنده ی جهان #آقاجان یک بار تو را دیدن و #سرسپردن عشق است #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۲۰ تیر 1398
58
💞 #آقـاجـان با تــو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم تا نیایے هر دو عالم ، یک قفس باشد مـرا ... #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

💞 #آقـاجـان با تــو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم تا نیایے هر دو عالم ، یک قفس باشد مـرا ... #اللّهُمّ_عَجّلْ_لِوَلیّکَ_الفَرجْ 🔗sapp.ir/basijtv

۶ تیر 1398
21