نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اللهم_العن_اول_ظالم_ظلم_حق_محمد_و_آل_محمد (۶ تصویر)

* * وقتی کتاب #قانون روضه خوان می شود حتی غیر مسلمان هم ،از #تعرض مصون است ،چه رسد به خانه ی #وحی!!! چند نفر ... مسلح ... خانه ... عنف... تهدید ... . . ...

* * وقتی کتاب #قانون روضه خوان می شود حتی غیر مسلمان هم ،از #تعرض مصون است ،چه رسد به خانه ی #وحی!!! چند نفر ... مسلح ... خانه ... عنف... تهدید ... . . #نامرد نامردان #مجازاتت به وسعت #تاریخ است که تاریخ را محروم کردی...... * * #درد_نامه ...

۲۲ اسفند 1394
64
* * #درد_نامه نوشت : فکرکردن به #غم و #غصه ی #مادر سخت است خواندن روضه ی چند برابر #سخت است از‌#حسین این همه اصرار: حسن حرف بزن از‌#حسن بغض پی #بغض: برادر سخت است ...

* * #درد_نامه نوشت : فکرکردن به #غم و #غصه ی #مادر سخت است خواندن روضه ی چند برابر #سخت است از‌#حسین این همه اصرار: حسن حرف بزن از‌#حسن بغض پی #بغض: برادر سخت است ... . . #غمنامه_نوشت: #فاطمه زنده از آن کوچه اگر برگشته بخدا کار #حسن بود ...

۱۷ اسفند 1394
85
* * #غمنامه_نوشت : . . مادر دوبخش است:

* * #غمنامه_نوشت : . . مادر دوبخش است: "ما" و "در" وقصه ی یتیمی "ما" ازکنار "در" شروع شد. . . #درد_نامه نوشت: . . کاش دستای قنفذ اون روز فلج میشد یا میخ روی در یه ذره کج میشد... . . #ماتم_نوشت: . . مادر سیر شده بود ...

۵ اسفند 1394
64
* * صدای #یا_مهدی زپشت #در سوخته می آید بین کوچه های #مدینه بانوی #قد خمیده می آید... . . #پهلو شکسته مادری در #انتظار_فرج است بیا #مهدی که #فاطمیه بی تو می آید... . ...

* * صدای #یا_مهدی زپشت #در سوخته می آید بین کوچه های #مدینه بانوی #قد خمیده می آید... . . #پهلو شکسته مادری در #انتظار_فرج است بیا #مهدی که #فاطمیه بی تو می آید... . . #آقای_من: . . در #شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست! ای #عشق! ستاد ...

۵ اسفند 1394
84
* * #غمنامه_نوشت : . . کشته شد #محسن آنان که تماشا کردنند سند تیر زدن به #علی_اصغر #کربلا امضاء کردند... . . #درد_نامه نوشت: گرچه مظلومی #مولا سندی معتبر است این سند ثابت و ...

* * #غمنامه_نوشت : . . کشته شد #محسن آنان که تماشا کردنند سند تیر زدن به #علی_اصغر #کربلا امضاء کردند... . . #درد_نامه نوشت: گرچه مظلومی #مولا سندی معتبر است این سند ثابت و امضا شده با #میخ_در است.... . . #فاطمیه تا حکایت میشود، #غربت حیدر روایت میشود ...

۵ اسفند 1394
64
* * #اینجا_ایران_است_به_افق_فاطمیه بو کن #بوی_بغض بوی پیراهن مـشـکے بوی فریاد یا #فاطمه... کم کم شـمارش روز ها بـه اتمام رسید. دیگر باید فریاد بزنیم: ای وای مادرم.... #میخ ... #در ... آتش ... #چادر_خاکی ...

* * #اینجا_ایران_است_به_افق_فاطمیه بو کن #بوی_بغض بوی پیراهن مـشـکے بوی فریاد یا #فاطمه... کم کم شـمارش روز ها بـه اتمام رسید. دیگر باید فریاد بزنیم: ای وای مادرم.... #میخ ... #در ... آتش ... #چادر_خاکی ... دسته بسته #امیرالمؤمنین ... . . در این غوغای #غمگین زمانه تو را می ...

۵ اسفند 1394
47