نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

استفراع (۱ تصویر)

#سودا که یک مزاج هم است واگر غلبه پیدا نماید مشکل سازهم می شود تاثیرات مخربی روی #جنین می گذارد لذا همین #ویار وهمین حالت#استفراع کمک می کند که سودای سوخته از کیسه جنین جدا ...

#سودا که یک مزاج هم است واگر غلبه پیدا نماید مشکل سازهم می شود تاثیرات مخربی روی #جنین می گذارد لذا همین #ویار وهمین حالت#استفراع کمک می کند که سودای سوخته از کیسه جنین جدا شود وجابجاشود تا به جنین آسیبی وارد نشود حالا وقتی جلوی این ویار با داروهای ...

۱۲ مهر 1396
21K