نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

استان_کربلا (۲ تصویر)

#استان_کربلا از شهرهای جنوبی کشور عراق با جمعیت ۵۷۲،۳۰۰ نفر در ناحیه‌ی غربی فرات قرار دارد. فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند ...

#استان_کربلا از شهرهای جنوبی کشور عراق با جمعیت ۵۷۲،۳۰۰ نفر در ناحیه‌ی غربی فرات قرار دارد. فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم امام حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا از ...

۵ روز پیش
6K
#بخون😌 #استان_کربلا از شهرهای جنوبی کشور عراق با جمعیت ۵۷۲،۳۰۰ نفر در ناحیه‌ی غربی فرات قرار دارد. فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری ...

#بخون😌 #استان_کربلا از شهرهای جنوبی کشور عراق با جمعیت ۵۷۲،۳۰۰ نفر در ناحیه‌ی غربی فرات قرار دارد. فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم امام حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا ...

۶ روز پیش
7K