نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

از_شهدا_بخواه_دستت_را_بگیرند (۲ تصویر)

🌹🌺🌼🕊🌼🌺🌹 #حرف_دل 🙂 شهدا با معرفتند! 😌 نشان به آن نشانه که اول آنها دست رفاقت به سویت دراز کردند... هی رها کردی و به موازاتش باز دستت را گرفتند... شهدا با معرفتند! 💞 نشان ...

🌹🌺🌼🕊🌼🌺🌹 #حرف_دل 🙂 شهدا با معرفتند! 😌 نشان به آن نشانه که اول آنها دست رفاقت به سویت دراز کردند... هی رها کردی و به موازاتش باز دستت را گرفتند... شهدا با معرفتند! 💞 نشان به آن نشانه که هربار سمت گناهی فقط نیم نگاهی کردی، خودی نشان دادند...☝️ شهدا ...

۸ اردیبهشت 1398
11K
شهدا با معرفتند! نشان به آن نشانه که اول آنها دست رفاقت به سویت دراز کردند... هی رها کردی و به موازاتش باز دستت را گرفتند... شهدا با معرفتند! نشان به آن نشانه که هربار ...

شهدا با معرفتند! نشان به آن نشانه که اول آنها دست رفاقت به سویت دراز کردند... هی رها کردی و به موازاتش باز دستت را گرفتند... شهدا با معرفتند! نشان به آن نشانه که هربار سمت گناهی فقط نیم نگاهی کردی، خودی نشان دادند... شهدا با معرفتند! نشان به آن ...

۲۱ دی 1395
5K