نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ادامه_پارت_ (۱۲ تصویر)

#ادامه_پارت_۱۷ #راویس صبح از خواب پاشدم دیدم آوید نیست نامه گذاشته بود نمیخواد امروز کار کنی امزپروز روز ایتراحت خدمه هاست منم که از خدام بود رفتم یه لباس صورتیه خوشملمو که عاشقش بودمو پوشیدم ...

#ادامه_پارت_۱۷ #راویس صبح از خواب پاشدم دیدم آوید نیست نامه گذاشته بود نمیخواد امروز کار کنی امزپروز روز ایتراحت خدمه هاست منم که از خدام بود رفتم یه لباس صورتیه خوشملمو که عاشقش بودمو پوشیدم روش عگس شکیرا بود خیلی هم تازو گو گولی بود طرح لباس خفاشی بود با ...

۳ هفته پیش
3K
#ادامه_پارت_۱۴ که با نعره گفت: کدوم گرویی رفته بودییییی هاآاااااا عین گاو سرتو انداختی اومدی خونه کهههههه چیییییی آخهههه حسودههههه بد بختتتتتت من که میدنممممممممم دارییی از کجا میسوزییییی چرا غیرت منو زیر سوالللل میبریییییی ...

#ادامه_پارت_۱۴ که با نعره گفت: کدوم گرویی رفته بودییییی هاآاااااا عین گاو سرتو انداختی اومدی خونه کهههههه چیییییی آخهههه حسودههههه بد بختتتتتت من که میدنممممممممم دارییی از کجا میسوزییییی چرا غیرت منو زیر سوالللل میبریییییی ت.... انگشتمو به نشونه ی ساکت گرفتم جلویه دهنمو گفتم _سسسسسسسسس تو یکی دیگه دم ...

۳ هفته پیش
2K
#ادامه_پارت_۱۴ که با نعره گفت: کدوم گرویی رفته بودییییی هاآاااااا عین گاو سرتو انداختی اومدی خونه کهههههه چیییییی آخهههه حسودههههه بد بختتتتتت من که میدنممممممممم دارییی از کجا میسوزییییی چرا غیرت منو زیر سوالللل میبریییییی ...

#ادامه_پارت_۱۴ که با نعره گفت: کدوم گرویی رفته بودییییی هاآاااااا عین گاو سرتو انداختی اومدی خونه کهههههه چیییییی آخهههه حسودههههه بد بختتتتتت من که میدنممممممممم دارییی از کجا میسوزییییی چرا غیرت منو زیر سوالللل میبریییییی ت.... انگشتمو به نشونه ی ساکت گرفتم جلویه دهنمو گفتم _سسسسسسسسس تو یکی دیگه دم ...

۳ هفته پیش
1K
#ادامه_پارت_۱۲ بعد یه پاکت گنده بهم داد که داخلش دو دست لباس مجلسی بود ( عگسشونو میزارم ) یکیش که دکلته بود واون یکیش رویه قفسه سینش و شونه هاش سنگ دوزی شده بود یه ...

#ادامه_پارت_۱۲ بعد یه پاکت گنده بهم داد که داخلش دو دست لباس مجلسی بود ( عگسشونو میزارم ) یکیش که دکلته بود واون یکیش رویه قفسه سینش و شونه هاش سنگ دوزی شده بود یه زره پوشیده تر بود اونو برداشتم گذاشتم تو یه پاکت تا اوجا عوض کنم واقعا ...

۳ هفته پیش
2K
#ادامه_پارت_۱۱ تو چقدر مثل هیشکی نمیمونی خیلیم عشقی خودت نمیدونی به من احساست محاله کم باشه بذار غم هاتم مال خودم باشه من که با تو راحتم دوست ندارم یه ساعتم بیام از فکر تو ...

#ادامه_پارت_۱۱ تو چقدر مثل هیشکی نمیمونی خیلیم عشقی خودت نمیدونی به من احساست محاله کم باشه بذار غم هاتم مال خودم باشه من که با تو راحتم دوست ندارم یه ساعتم بیام از فکر تو بیرون واسه دوست داشتن تو جور بینهایتم از تو چه پنهون ی۶ پا مو آوردم ...

۳ هفته پیش
2K
#ادامه_پارت_۹ صدایه در اومد انگار یکی درو باز کرده ی دستمو از روی چشمم بر داشتم که با دیدن یه دخت که چمدون دستش بود و با حالت با مزه ای داشت به منو آوید ...

#ادامه_پارت_۹ صدایه در اومد انگار یکی درو باز کرده ی دستمو از روی چشمم بر داشتم که با دیدن یه دخت که چمدون دستش بود و با حالت با مزه ای داشت به منو آوید نگاه میکرد بعد که از گنگی در اومد یه لبخند شیطون زدو گفت : _ ...

۳ هفته پیش
2K
#ادامه_پارت_۷ رسیدیم به دوتا انباری که حس کردم شاهرخم داره میلرزه ترسم چند برابر شد دوباره شروع کردم جیغ زدن _ آویدددددددددددددد کمکمممممممم کنننننن منو نندازید تو یه انباریییییییییییییییییی شاهرچ یه دریو باز کردو پرتم ...

#ادامه_پارت_۷ رسیدیم به دوتا انباری که حس کردم شاهرخم داره میلرزه ترسم چند برابر شد دوباره شروع کردم جیغ زدن _ آویدددددددددددددد کمکمممممممم کنننننن منو نندازید تو یه انباریییییییییییییییییی شاهرچ یه دریو باز کردو پرتم کرد داخل بعد با عجله درو بست و دوید سمت خونه جیغ میکشیدمی یه عان ...

۳ هفته پیش
1K
#ادامه_پارت_۶ حتما بخونید چون یه تعقیراتی توش دادم و دلیل اینکه دوباره این پست رو گذاشتم اینه که یکی گزارش کرده ولی دیگه نمیشه شدم درستش میکنیم پس بخونیدش چقدر گرم بود لامذهب صدایه گروپ ...

#ادامه_پارت_۶ حتما بخونید چون یه تعقیراتی توش دادم و دلیل اینکه دوباره این پست رو گذاشتم اینه که یکی گزارش کرده ولی دیگه نمیشه شدم درستش میکنیم پس بخونیدش چقدر گرم بود لامذهب صدایه گروپ گروپ قلبش برام مثل لالایی بود تازه به خودم اومدم زود خودمو از بقلش کشیدم ...

۳ هفته پیش
1K
#ادامه_پارت_۳ این بچه بازی ها چیه هاااااا یعنی چی که جیغ میزنیییی عهههههههه بعد روشو ازم گرفت و از پنجره بیرون رو نگاه کرد بعد زیر لب گفت دختره ایکه ی داهاتی میخواستم چیزه بگم ...

#ادامه_پارت_۳ این بچه بازی ها چیه هاااااا یعنی چی که جیغ میزنیییی عهههههههه بعد روشو ازم گرفت و از پنجره بیرون رو نگاه کرد بعد زیر لب گفت دختره ایکه ی داهاتی میخواستم چیزه بگم که _من... با دیدن مهمان دار که پاستیلا دستش بود حرفمو خوردم با این کارم ...

۳ هفته پیش
74K
#ادامه_پارت_۲ میخواستم جیغ بکشم که بازی که خُرد تویه دهنم لال شدم و مزه خون رو حس کردم آوید ، آوید من زده بود تو دهنم میخواستم حرفی بزنم که دو باره زد تو دهنم ...

#ادامه_پارت_۲ میخواستم جیغ بکشم که بازی که خُرد تویه دهنم لال شدم و مزه خون رو حس کردم آوید ، آوید من زده بود تو دهنم میخواستم حرفی بزنم که دو باره زد تو دهنم ، معلوم بود چه قد از دستم شکاره برا همین سرمو انداختم پایین که نعره ...

۳ هفته پیش
82K
#ادامه_پارت_12 #girls_fire اونام گفتن : شما حرف نزنی نمیگن لالی ایییش. از صندلی بلند شدم رفتم پیششون . سوجین رو صندلی نشسته بود و مینهو داشت موهاشو رنگ میکرد . برم موهامو بشورم . _عررررررر. ...

#ادامه_پارت_12 #girls_fire اونام گفتن : شما حرف نزنی نمیگن لالی ایییش. از صندلی بلند شدم رفتم پیششون . سوجین رو صندلی نشسته بود و مینهو داشت موهاشو رنگ میکرد . برم موهامو بشورم . _عررررررر. من که آرایش کردممممممم چجوری بشورم موهاموووو. مینهو : مشکلی نیص بیب. فقط سعی کن ...

۵ شهریور 1398
39K
#girls_fire #ادامه_پارت_11 _میخواستیم بریم آرایشگاه که به لطفه جنابعالی پشمامون خود به خود ریخت. کریستال : اپیلاسیون خواستین سوجین در خدمتع. سوجین : خفه. یورا : پیشع مینهو؟؟ _آره. یورا : برا چی. _تصمیممو گرفتم ...

#girls_fire #ادامه_پارت_11 _میخواستیم بریم آرایشگاه که به لطفه جنابعالی پشمامون خود به خود ریخت. کریستال : اپیلاسیون خواستین سوجین در خدمتع. سوجین : خفه. یورا : پیشع مینهو؟؟ _آره. یورا : برا چی. _تصمیممو گرفتم . میخوام برم موهامو بزنم. همه : عههه. پس بریم. #پایان_پارت واقعا معذرت میخوام ولی ...

۱۰ مرداد 1398
3K