نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ئاگر (۱ تصویر)

#کوردی_ #ئیشق 🌹🍃وەڪ #ئاگر وایە 🌹🍃ڪەسانی ئاقڵ 🌹🍃خۆیانی 🌹🍃لەبەر #گەرم 🌹🍃ئەڪەنەوە 🌹🍃ڪەسانی 🌹🍃گەوجیش 🌹🍃خۆیان ئەسووتێنن #فارسی عشق همچون آتش می‌مونه که افراد عاقل خودشون رو باهاش گرم میکنن و افراد نادان خودشون رو می‌سوزانن کانال.جدید.عاشقانه.های.منو.تو.در.تلگرام ...

#کوردی_ #ئیشق 🌹🍃وەڪ #ئاگر وایە 🌹🍃ڪەسانی ئاقڵ 🌹🍃خۆیانی 🌹🍃لەبەر #گەرم 🌹🍃ئەڪەنەوە 🌹🍃ڪەسانی 🌹🍃گەوجیش 🌹🍃خۆیان ئەسووتێنن #فارسی عشق همچون آتش می‌مونه که افراد عاقل خودشون رو باهاش گرم میکنن و افراد نادان خودشون رو می‌سوزانن کانال.جدید.عاشقانه.های.منو.تو.در.تلگرام https://t.me/monlightyy/AAA...

۵ بهمن 1396
6K