نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آر (۱۸ تصویر)

آپدیت توییتر بی تی اس || آر ام جونگکوکا تولدت مبارک~~~ #/آر ام پ.ن: موهاشش😹~

آپدیت توییتر بی تی اس || آر ام جونگکوکا تولدت مبارک~~~ #/آر ام پ.ن: موهاشش😹~

۱۰ شهریور 1398
3K
https://www.aparat.com/v/R06jG/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1 #یاد #آر #آن زن ، آن #زن #دیوانه #را #که پیچید همچو شاخهٔ پیچک به پیکرت #هر #قصه_ای #که #ز #عشق #خواندی #به #گوش #او #در #دل #سپرد #و #هیچ #ز #خاطر #نبرده #است ...

https://www.aparat.com/v/R0... #یاد #آر #آن زن ، آن #زن #دیوانه #را #که پیچید همچو شاخهٔ پیچک به پیکرت #هر #قصه_ای #که #ز #عشق #خواندی #به #گوش #او #در #دل #سپرد #و #هیچ #ز #خاطر #نبرده #است #فروغ_فرخزاد

۲۰ تیر 1398
2K
آپدیت توییتر نامجون | 190616

آپدیت توییتر نامجون | 190616 " بیاین امروزم خوش بگذرونیم😁😇 #/آر ام "

۲۶ خرداد 1398
3K
پاییز...🍁 یک نوار کاست قدیمی است که یک طرفش با صدای باران پر شده یک طرفش با صدای تو ...💕 #بَرگ#ریزانِ#دِلَم#را#نو#بَهاری#آرِزوست...🍃

پاییز...🍁 یک نوار کاست قدیمی است که یک طرفش با صدای باران پر شده یک طرفش با صدای تو ...💕 #بَرگ#ریزانِ#دِلَم#را#نو#بَهاری#آرِزوست...🍃

۹ مهر 1397
10K
#آر پی جی

#آر پی جی

۱۵ تیر 1397
1K
تُو بُزرگ‌ تَرین وَ قَشَنگ تَرین #آرِزوی مَنی*~*💖🍂🍫🦄🌠👅🎠

تُو بُزرگ‌ تَرین وَ قَشَنگ تَرین #آرِزوی مَنی*~*💖🍂🍫🦄🌠👅🎠

۷ فروردین 1397
5K
کی #آرِزو کَرد اِمشب دِلَم بگیرِه..؟ به #آرِزوش رسید دآرِه گِریَم میگیرِه..:)

کی #آرِزو کَرد اِمشب دِلَم بگیرِه..؟ به #آرِزوش رسید دآرِه گِریَم میگیرِه..:)

۱۵ آذر 1396
11K
اَز اونـ #پَیامهایـِ یِهویی واسَتونـ #آرِزو میکُنَمـ اَز اونا کعِ یِهو قَلبِتونـ بِریزع...

اَز اونـ #پَیامهایـِ یِهویی واسَتونـ #آرِزو میکُنَمـ اَز اونا کعِ یِهو قَلبِتونـ بِریزع...

۸ مرداد 1396
17K
تورو به دَست آوُردَن شُده واسِ مَن #آرِزو این آرِزو نَداره اِنتها بَرای مَن رویای به دَست آوردنت رویایی مَحاله!💡

تورو به دَست آوُردَن شُده واسِ مَن #آرِزو این آرِزو نَداره اِنتها بَرای مَن رویای به دَست آوردنت رویایی مَحاله!💡

۳۱ تیر 1396
3K
یِہ وَقتایے حَتے ڪوچیڪتَریڹ #اِتفاق تو گُذَشتِہ بَراتـ #آرِزو میشَڹ :)

یِہ وَقتایے حَتے ڪوچیڪتَریڹ #اِتفاق تو گُذَشتِہ بَراتـ #آرِزو میشَڹ :)

۲۹ شهریور 1395
3K
|• #بـُزُرگ شُدَنـ. . . |• #آرِزویی بـود. . . |• #کِہ بِہ اِمتِحانِش نِمی اَرزید. . . Ï×ãM×ߪd×gÏŘl ×

|• #بـُزُرگ شُدَنـ. . . |• #آرِزویی بـود. . . |• #کِہ بِہ اِمتِحانِش نِمی اَرزید. . . Ï×ãM×ߪd×gÏŘl ×

۱۲ تیر 1395
6K
#اِمْـشَبْـ شَبْـ آرِزوهـاسْتـْ #آرِزومـیـکُنَـمْـ هَمِـهْـ بِـهْـ #آرِزوهـاشـونْـ بِرِسَنْـ: ) No Copy:)

#اِمْـشَبْـ شَبْـ آرِزوهـاسْتـْ #آرِزومـیـکُنَـمْـ هَمِـهْـ بِـهْـ #آرِزوهـاشـونْـ بِرِسَنْـ: ) No Copy:)

۲۶ فروردین 1395
1K
#عِه اَحْمَق چِرْا گِریِه مْیکُنی؟ #دِلَم بَراش تَنْگ شُده :) #مْیدونِه؟ #آرِه :) #خُب تَحَمُلْ کُنْ مْیاد #مْیتَرسَم.. :) #مْیتَرسْی؟وا بَرا چْی؟ #مْیتَرسَم مُوقِعی بْیاد کِ دیْگه خْیلی دیْر شُده بْاشِه..م مْیتَرسَم وَقتْی بیاد کِ ...

#عِه اَحْمَق چِرْا گِریِه مْیکُنی؟ #دِلَم بَراش تَنْگ شُده :) #مْیدونِه؟ #آرِه :) #خُب تَحَمُلْ کُنْ مْیاد #مْیتَرسَم.. :) #مْیتَرسْی؟وا بَرا چْی؟ #مْیتَرسَم مُوقِعی بْیاد کِ دیْگه خْیلی دیْر شُده بْاشِه..م مْیتَرسَم وَقتْی بیاد کِ بِخْواد بِرِه.. :) #maryam

۲۴ بهمن 1394
2K
#عِه اَحْمَق چِرْا گِریِه مْیکُنی؟? #دِلَم بَراش تَنْگ شُده :) #مْیدونِه؟ #آرِه :) #خُب تَحَمُلْ کُنْ مْیاد #مْیتَرسَم.. :) #مْیتَرسْی؟وا بَراچْی؟? #مْیتَرسَم مُوقِعی بْیاد کِ دیْگه خْیلی دیْر شُده بْاشِه..مْیتَرسَم وَقتْی بیاد کِ بِخْواد بِرِه.

#عِه اَحْمَق چِرْا گِریِه مْیکُنی؟? #دِلَم بَراش تَنْگ شُده :) #مْیدونِه؟ #آرِه :) #خُب تَحَمُلْ کُنْ مْیاد #مْیتَرسَم.. :) #مْیتَرسْی؟وا بَراچْی؟? #مْیتَرسَم مُوقِعی بْیاد کِ دیْگه خْیلی دیْر شُده بْاشِه..مْیتَرسَم وَقتْی بیاد کِ بِخْواد بِرِه.

۱۹ آبان 1394
793
#عِه اَحْمَق چِرْا گِریِه مْیکُنی؟ #دِلَم بَراش تَنْگ شُده :) #مْیدونِه؟ #آرِه :) #خُب تَحَمُلْ کُنْ مْیاد☺ #مْیتَرسَم.. :) #مْیتَرسْی؟وا بَرا چْی؟ #مْیتَرسَم مُوقِعی بْیاد کِ دیْگه خْیلی دیْر شُده بْاشِه..مْیتَرسَم وَقتْی بیاد کِ بِخْواد ...

#عِه اَحْمَق چِرْا گِریِه مْیکُنی؟ #دِلَم بَراش تَنْگ شُده :) #مْیدونِه؟ #آرِه :) #خُب تَحَمُلْ کُنْ مْیاد☺ #مْیتَرسَم.. :) #مْیتَرسْی؟وا بَرا چْی؟ #مْیتَرسَم مُوقِعی بْیاد کِ دیْگه خْیلی دیْر شُده بْاشِه..مْیتَرسَم وَقتْی بیاد کِ بِخْواد بِرِه.. :)

۶ آبان 1394
2K
چـِه‍ بـَدِه‍ تـْو ایــْن سـِن #آرِـزوت‍ْ #مـَرگـ ب‍اشـِه

چـِه‍ بـَدِه‍ تـْو ایــْن سـِن #آرِـزوت‍ْ #مـَرگـ ب‍اشـِه

۷ شهریور 1394
1K
#آرِزوت چیۿ؟ #مڹ آرزۋے ڹڊٳڔمـ... #آرِزویـــے نَدارے؟ێعڹے اِنقد خـوشبَخـتــے؟ #مڹ آرِزوهــامـ یــآدَمـ رَفتِھ #+یَـعـنـے چے؟! #- راستشــ خِـیلـے وَقتِــۿ یـاد گِرِفتَمـ آرِزو نَڪُنَمـ... #+یعنے چے مگۿ میشھ؟!! #- مڹ عادت ڪردمـ بۿ هرچے ڪۿ میخوام ...

#آرِزوت چیۿ؟ #مڹ آرزۋے ڹڊٳڔمـ... #آرِزویـــے نَدارے؟ێعڹے اِنقد خـوشبَخـتــے؟ #مڹ آرِزوهــامـ یــآدَمـ رَفتِھ #+یَـعـنـے چے؟! #- راستشــ خِـیلـے وَقتِــۿ یـاد گِرِفتَمـ آرِزو نَڪُنَمـ... #+یعنے چے مگۿ میشھ؟!! #- مڹ عادت ڪردمـ بۿ هرچے ڪۿ میخوام نرسم.

۱۷ مرداد 1394
1K
#آرِزوم تو سالِ ٩٤ اینِه کِه آرِزوهایِ سالِ ٩٣ َم بَراوَردِه شِه هَمونٰایی کِه سٰالِ ٩٢ ارِزو کَردِه بودَم چُون ٩١بَراوَردِه نَشُدِه بود... -_- Sta

#آرِزوم تو سالِ ٩٤ اینِه کِه آرِزوهایِ سالِ ٩٣ َم بَراوَردِه شِه هَمونٰایی کِه سٰالِ ٩٢ ارِزو کَردِه بودَم چُون ٩١بَراوَردِه نَشُدِه بود... -_- Sta

۱۸ اسفند 1393
2K