نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آرنج (۱ تصویر)

30MA: 🔰 رفع تیرگی بدن در کمتر از ۷ روز #زانو #آرنج #زیر بغل ترکیبی از سدررا بصورت ضماد با کمی آب یا سرکه مخلوط کرده وروزی نیم ساعت هر سه روز یکبارتا7جلسه روی موضع ...

30MA: 🔰 رفع تیرگی بدن در کمتر از ۷ روز #زانو #آرنج #زیر بغل ترکیبی از سدررا بصورت ضماد با کمی آب یا سرکه مخلوط کرده وروزی نیم ساعت هر سه روز یکبارتا7جلسه روی موضع تیره بگذارید

۱۰ اردیبهشت 1396
44