fae乙eh

faezeh.ch

خِیلیا خاستَن مارو زَمین بِزَنَن وَلی نِمیدونَن بِزَنن زَمین هَوا میره👊 💀 👽 ✌ 👇 👇 👇
ماهم مثبتیم ولی از نوع ۱۸😂 😂
بکیش بالا 👅😈😎

⭐ بیست سال دیگه بیشتر برای کار هایی که نکردی ناراحت میشی تا کارهایی که کردی ⭐ جستجو کن ،رویا پردازی کن ، کشف کن😉

⭐ بیست سال دیگه بیشتر برای کار هایی که نکردی ناراحت میشی تا کارهایی که کردی ⭐ جستجو کن ،رویا پردازی کن ، کشف کن😉

۲ روز پیش
3K
آلیس گفت:باورم نمیشود! ⭐ ملکه با تأسف گفت:باورت نمیشود؟ دوباره سعی کن.نفس عمیقی بکش و چشمهایت را ببند. آلیس خندید:فایده ای ندارد،به زحمتش نمی ارزد آدم نمیتواتد چیز های غیر ممکن را باور کند.⚡ ملکه ...

آلیس گفت:باورم نمیشود! ⭐ ملکه با تأسف گفت:باورت نمیشود؟ دوباره سعی کن.نفس عمیقی بکش و چشمهایت را ببند. آلیس خندید:فایده ای ندارد،به زحمتش نمی ارزد آدم نمیتواتد چیز های غیر ممکن را باور کند.⚡ ملکه گفت:به جرأت میگویم که دلیلش این است که زیاد تمرین نداری.وقتی من سن و سال ...

۱ هفته پیش
10K
😆آقای شما گوگولیه ماست😂😂

😆آقای شما گوگولیه ماست😂😂

۱ هفته پیش
8K
یکم جدی باشین بابا😂

یکم جدی باشین بابا😂

۱ هفته پیش
5K
😂پسرا دوسال سربازی میرن بیست سال خاطره تعریف میکنن😂😜

😂پسرا دوسال سربازی میرن بیست سال خاطره تعریف میکنن😂😜

۱ هفته پیش
5K
راز دلتون رو به هیچکس نگین امام علی که همه راز هاشونو بهشون میگفتن میرفت به چاه میگفت علی با علی بودنش میرفت سر چاه دیگه از آدمای عادی چه انتظاری میشه داشت

راز دلتون رو به هیچکس نگین امام علی که همه راز هاشونو بهشون میگفتن میرفت به چاه میگفت علی با علی بودنش میرفت سر چاه دیگه از آدمای عادی چه انتظاری میشه داشت

۲ هفته پیش
8K
امان از دست این دل......

امان از دست این دل......

۲ هفته پیش
5K
ازشکست نترس💪 درکار های بزرگ🏆 حتی شکست خوردن هم باشکوه است🏁 👑

ازشکست نترس💪 درکار های بزرگ🏆 حتی شکست خوردن هم باشکوه است🏁 👑

۲ هفته پیش
7K
گاهی وقتا باید از میان تاریکی🌏 🌙 بگذری تا به روشن ترین روز های🌱 🐾 زندگیت برسی🌠 🌙

گاهی وقتا باید از میان تاریکی🌏 🌙 بگذری تا به روشن ترین روز های🌱 🐾 زندگیت برسی🌠 🌙

۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
9K
۳ هفته پیش
8K
تو بخند🌟 ، که خنده ات🙈 امید در دلم می افشاند...،به خاطر من بخند❤

تو بخند🌟 ، که خنده ات🙈 امید در دلم می افشاند...،به خاطر من بخند❤

۴ هفته پیش
11K
انسان در نهایت شبیه رویاهاش میشه🔮 رویای زیبا ونیک خواهی🙈 را برای خود ودیگران بسازید...🌟 👑 همین !

انسان در نهایت شبیه رویاهاش میشه🔮 رویای زیبا ونیک خواهی🙈 را برای خود ودیگران بسازید...🌟 👑 همین !

۴ هفته پیش
10K
🍀 🌞 ⭐ ⭐

🍀 🌞 ⭐ ⭐

۴ هفته پیش
9K
ایمان داشته باش به فردایی که... 🌙 🌱 بعد از یک شب تاریک می آید...✌ 😉 👑

ایمان داشته باش به فردایی که... 🌙 🌱 بعد از یک شب تاریک می آید...✌ 😉 👑

۴ هفته پیش
10K
یه تَوَهُمِ😇

یه تَوَهُمِ😇

۲۴ مرداد 1398
10K
والا😂 😂 😂

والا😂 😂 😂

۲۳ مرداد 1398
7K
😌 من اگر نیکم و گر بد گوه خوریش به تو نیومده😌

😌 من اگر نیکم و گر بد گوه خوریش به تو نیومده😌

۲۲ مرداد 1398
7K
😂 دقیقا همین طوره🙈

😂 دقیقا همین طوره🙈

۲۰ مرداد 1398
8K
🙈 😂 تحت هر شرایطی تسلیم نشین💪

🙈 😂 تحت هر شرایطی تسلیم نشین💪

۱۶ مرداد 1398
8K