عطــر ســرد(:

em123

یه بار خواستیم بریم اگه گذاشتن بریم😂😂
دوستت دارم خواهرم دنیامی❤
@_zoya_۶ ساعت پیش
2K
http://instagraph.ir/harfeto/952204507 حرفت ناشناس بگو هرچی دلت خواست بگو اما فحش نده🙏

http://instagraph.ir/harfet... حرفت ناشناس بگو هرچی دلت خواست بگو اما فحش نده🙏

۷ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
2K
اهوم 😂

اهوم 😂

۷ ساعت پیش
2K
عاشقتونم ابجیام دنیای من هستین🤗💋❤

عاشقتونم ابجیام دنیای من هستین🤗💋❤

۷ ساعت پیش
2K
#شخصی خیلی خوش گذشت بد این همه مدت ممنون ابجیا به فکرم بودین😍 💋

#شخصی خیلی خوش گذشت بد این همه مدت ممنون ابجیا به فکرم بودین😍 💋

۷ ساعت پیش
2K
خانومم بیا بریم قدم بزنیم زیر بارون😝 😂 😂 😂 خوشحالی یعنی اسم خانومت نگین باشع😂 😂 @n.i.l.a

خانومم بیا بریم قدم بزنیم زیر بارون😝 😂 😂 😂 خوشحالی یعنی اسم خانومت نگین باشع😂 😂 @n.i.l.a

۷ ساعت پیش
3K
بامن بازی نکن من عطر سردم😝🙁

بامن بازی نکن من عطر سردم😝🙁

۱۲ ساعت پیش
3K
بازی زندگی دیگه کاریش نمیشه کرد سرنوشتمه دیگه

بازی زندگی دیگه کاریش نمیشه کرد سرنوشتمه دیگه

۱۲ ساعت پیش
3K
ای کاشکی توی که عاشقم شدی درکم میکردی😔 😔 بهم فهموندی خیلی تنهام اره تنهام و فقط ادعا کردی عاشقم ثابت نکردی

ای کاشکی توی که عاشقم شدی درکم میکردی😔 😔 بهم فهموندی خیلی تنهام اره تنهام و فقط ادعا کردی عاشقم ثابت نکردی

۱۲ ساعت پیش
3K
الکی دوست داشتناتون رفقا قابل توجه شمای که میگی عاشقتم

الکی دوست داشتناتون رفقا قابل توجه شمای که میگی عاشقتم

۱۲ ساعت پیش
3K
۱۲ ساعت پیش
3K
۱۲ ساعت پیش
3K
@_zoya_

@_zoya_

۱۲ ساعت پیش
3K
۱۲ ساعت پیش
3K
همیشه اونی که بخوای بمونه میره یه جوری میره که سراغتم نگیره😔

همیشه اونی که بخوای بمونه میره یه جوری میره که سراغتم نگیره😔

۱۲ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K