دلـــdelaramــارام

delaram00078

خدایـا مــن از تــو معجـــزه مےخواهــم
معجـــزه ایے بــزرگ
معجـــزه ایے در حــدخـــدابــودنتـ....
تـــوخــودت بهتــرمے دانے
معجـــزه ایےکـه اشــک شــوقم را جـــارے کنـــد...


#yazd۳ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
3K
بعضی آدمها دنیارو زیبامیکنند

بعضی آدمها دنیارو زیبامیکنند"؛ آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ میگن خوبم. وقتی بهشون زنگ میزنی وبیدارشون میکنی! میگن بیداربودم !! یا میگن خوب شدزنگ زدی.. وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین غذا میخوره راهشون روکج میکنن که اون نپره اگه یخ ام بزنن،دستتو ول نمیکنن بزارن تو جیبشون. ...

۲ هفته پیش
30K
-

- "تا حالا عاشق شدی؟" + آره شدم . اگه از من بپرسی "آدما چند بار تو زندگیشون عاشق میشن؟ " بهت میگم دو بار! اولین بار برمیگرده به سالهایی که از زندگی هیچ چیز نمیدونی. تو روزهای بین نوجوونی و جوونی، یکی میاد و بهت چیزی رو میده که ...

۲ هفته پیش
41K
سلام_بر_ماه_خدا بوی عطر رمضان می آید بر هر نفست اشاره دارد رمــضان بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان در ظلمت بیکرانه ی شب‌هامان دریا دریا ستاره دارد رمضان ماه ضیافت الهی پیشاپیش مبارک

سلام_بر_ماه_خدا بوی عطر رمضان می آید بر هر نفست اشاره دارد رمــضان بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان در ظلمت بیکرانه ی شب‌هامان دریا دریا ستاره دارد رمضان ماه ضیافت الهی پیشاپیش مبارک

۱۵ اردیبهشت 1398
9K
اسمم :رمضان عمرم:چهارهفته قلبم:یکی ازبناهای اسلام موجودم‌:ثواب وجودم‌:برکت میخواهم بگویم مرابه دوستیت قبول داری؟ اگه‌داری مرا به عنوان هدیه به بهترین دوستات ارسال کن. رمضان مبارک

اسمم :رمضان عمرم:چهارهفته قلبم:یکی ازبناهای اسلام موجودم‌:ثواب وجودم‌:برکت میخواهم بگویم مرابه دوستیت قبول داری؟ اگه‌داری مرا به عنوان هدیه به بهترین دوستات ارسال کن. رمضان مبارک

۱۵ اردیبهشت 1398
8K
بیشتر ما آدم های دقیقه نودیم! قدر خوبیِ کسی که عاشقمان بود را وقتی میفهمیم که چمدان به دست میرود. دقیقه نود یاد کارهایی که می‌توانستیم بکنیم و نکردیم می‌افتیم. دقیقه نود یاد حرف‌ها و ...

بیشتر ما آدم های دقیقه نودیم! قدر خوبیِ کسی که عاشقمان بود را وقتی میفهمیم که چمدان به دست میرود. دقیقه نود یاد کارهایی که می‌توانستیم بکنیم و نکردیم می‌افتیم. دقیقه نود یاد حرف‌ها و کارهایی می‌افتیم که حالا مثلِ ... بخاطر گفتن و انجام دادنشان پشیمان هستیم. امّا زندگی ...

۱۴ اردیبهشت 1398
21K
شاخه های گل نرگس مست چشات گل بوسه میزنن روی لبات اونقده داغه صدای نفست که پرنده لونه کرده ته چشم قفست دل تنهایی و دل‌،تنهایی آواز میخونه وقتی که حرف میزنی خیره به لبهات ...

شاخه های گل نرگس مست چشات گل بوسه میزنن روی لبات اونقده داغه صدای نفست که پرنده لونه کرده ته چشم قفست دل تنهایی و دل‌،تنهایی آواز میخونه وقتی که حرف میزنی خیره به لبهات میخونه شاپرک رنگاشو هیچ وقت به کسی پز نمیده بوته های گل سرخم وقتی نیستی ...

۱۴ اردیبهشت 1398
7K
تجربه، مطلقاً به ڪار عاشق نمے آید کسے که تجربه دارد قبل از هرچیز مے داند که نباید عاشق بشود تجربه،عشق را باطل میکند بنابراین تجربه،ڪل زندگے راباطل مے کند عشق، چیزیست یگانه و یڪ ...

تجربه، مطلقاً به ڪار عاشق نمے آید کسے که تجربه دارد قبل از هرچیز مے داند که نباید عاشق بشود تجربه،عشق را باطل میکند بنابراین تجربه،ڪل زندگے راباطل مے کند عشق، چیزیست یگانه و یڪ باره اما تجربه یعنی تکرار، یعنی بیش از یک بار عاشق شدن، شرط اولش بی ...

۱۳ اردیبهشت 1398
7K
آن روزها من به سلیقه کسے که دوستم داشت و دوستش داشتم سرتا پاےِ زندگیم را آبے کرده بودم آبے آبے آبے به رنگ دریا و ناگهان یڪ روز او را دست در دست کسے ...

آن روزها من به سلیقه کسے که دوستم داشت و دوستش داشتم سرتا پاےِ زندگیم را آبے کرده بودم آبے آبے آبے به رنگ دریا و ناگهان یڪ روز او را دست در دست کسے دیدم ڪه سرتا پایش زرد بود زرد، مثل نور من شنا نمے داستم دلم فرصت ...

۱۳ اردیبهشت 1398
21K
#هنروخلاقیت

#هنروخلاقیت

۱۱ اردیبهشت 1398
9K
#هنروخلاقیت

#هنروخلاقیت

۱۱ اردیبهشت 1398
9K
#هنروخلاقیت

#هنروخلاقیت

۱۱ اردیبهشت 1398
9K
#هنروخلاقیت

#هنروخلاقیت

۱۱ اردیبهشت 1398
9K
#هنروخلاقیت

#هنروخلاقیت

۱۱ اردیبهشت 1398
9K
#هنروخلاقیت

#هنروخلاقیت

۱۱ اردیبهشت 1398
9K