نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: چهره های معروف

برترین های این دسته
۱ ساعت پیش
274
زندگی بدون سختی.....مثل قلب بدون ضربان است.....از بین رفته💙

زندگی بدون سختی.....مثل قلب بدون ضربان است.....از بین رفته💙

۲ ساعت پیش
1K
دلم پره از همه چی...

دلم پره از همه چی...

۳ ساعت پیش
1K
کی بیداره؟😂 😂

کی بیداره؟😂 😂

۳ ساعت پیش
1K
پی دی چی میکشه از دسته جین😂 ❤

پی دی چی میکشه از دسته جین😂 ❤

۳ ساعت پیش
1K
just jin😂 😂 😂

just jin😂 😂 😂

۴ ساعت پیش
976
#زوال_عشق #پارت_یازده #مهدیه_عسگری جلوی بانک نگه داشت و گفت: منتظر میمونم.... دیگه خدایی منم که انقدر پرو بودم از این همه لطفشون خجالت کشیدم....:نه مرسی مزاحم.... پرید وسط حرفم و جدی گفت:منتظرم... جای حرف دیگه ...

#زوال_عشق #پارت_یازده #مهدیه_عسگری جلوی بانک نگه داشت و گفت: منتظر میمونم.... دیگه خدایی منم که انقدر پرو بودم از این همه لطفشون خجالت کشیدم....:نه مرسی مزاحم.... پرید وسط حرفم و جدی گفت:منتظرم... جای حرف دیگه ای باقی نذاشته بود... روی صندلی نشسته بودم و منتظر بودم تا نوبتم بشه....بیچاره بردیا ...

۴ ساعت پیش
9K
#زوال_عشق #پارت_ده #مهدیه_عسگری صبح با نور آفتاب که روی چشمام افتاد بیدار شدم.... با محیط ناآشنایی اطرافم با ترس سرجام نشستم که اتفاقات دیشب یادم اومد و نفس عمیقی کشیدم.... از جام بلند شدم و ...

#زوال_عشق #پارت_ده #مهدیه_عسگری صبح با نور آفتاب که روی چشمام افتاد بیدار شدم.... با محیط ناآشنایی اطرافم با ترس سرجام نشستم که اتفاقات دیشب یادم اومد و نفس عمیقی کشیدم.... از جام بلند شدم و تشک و پتومو جمع کردم و گوشه اتاق گذاشتم....موهامو باز کردم که تا زیر باسنم ...

۵ ساعت پیش
14K
#hande

#hande

۵ ساعت پیش
838
مرض دارین گزارش میدید هر دفعه پست های منو😡 هر چقدر هم گزارش بدین دوباره میزارمش #hande

مرض دارین گزارش میدید هر دفعه پست های منو😡 هر چقدر هم گزارش بدین دوباره میزارمش #hande

۵ ساعت پیش
1K
🙈 🙈 🙈 😍 😍 😍 😍 😭 😭 😭 😭 💜 💜 💜 💜 #kookie

🙈 🙈 🙈 😍 😍 😍 😍 😭 😭 😭 😭 💜 💜 💜 💜 #kookie

۶ ساعت پیش
1K
تلف شدم از دست تو😭 😭 😭 😍 😍 😍 😍 😍 💜 💜 💜 💜 💜 #kookie

تلف شدم از دست تو😭 😭 😭 😍 😍 😍 😍 😍 💜 💜 💜 💜 💜 #kookie

۶ ساعت پیش
1K
چرا اونی کع من میخوام نمیشه😭 😭 😂 😂 😍 😍 😍 💜 💜 💜 💜 #jimin #kookie #kookmin

چرا اونی کع من میخوام نمیشه😭 😭 😂 😂 😍 😍 😍 💜 💜 💜 💜 #jimin #kookie #kookmin

۶ ساعت پیش
2K
ای خدااا😍 😍 😍 💜 💜 💜 #kookmin #kookie #jimin

ای خدااا😍 😍 😍 💜 💜 💜 #kookmin #kookie #jimin

۶ ساعت پیش
1K
#hande

#hande

۶ ساعت پیش
1K
#hande

#hande

۶ ساعت پیش
1K
همینه دیگه روز به روز داری هیکلی تر میشی دیگه ......... سال ۲۰۲۰ حتما میخوایم جانگکوک بدیم آرنولد تحویل بگیریم 😂 😂 😂 😂 😂 😂

همینه دیگه روز به روز داری هیکلی تر میشی دیگه ......... سال ۲۰۲۰ حتما میخوایم جانگکوک بدیم آرنولد تحویل بگیریم 😂 😂 😂 😂 😂 😂

۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
1K